Energie-investeringsaftrek wordt voortgezet

Gepubliceerd op: 20 juni 2018

Het Kabinet ziet de energie-investeringsaftrek (EIA) als een van de manieren om de door haar gestelde energie- en klimaatdoelen te realiseren. Deze fiscale stimuleringsregeling zal dan ook worden voortgezet. Dat blijkt uit een brief die Minister Wiebes naar aanleiding van het evaluatierapport over de energie-investeringsaftrek aan de Kamer heeft gezonden.

Energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek is een fiscale aftrekpost. Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen, die zijn aangemerkt als innovatief op het gebied van energie, mogen een aftrek claimen op de belastbare winst voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Welke bedrijfsmiddelen voor de energie-investeringsaftrek in aanmerking komen, blijkt uit de energielijst, die jaarlijks wordt vastgesteld.

Hoe de energie-investeringsaftrek werkt, lees je in ons artikel Energie-investeringsaftrek (EIA) direct financieel voordeel. Belangrijk is dat je een energie-investering op tijd meldt bij RVO.

Aanbevelingen

Uiteraard doet het Kabinet wel wat met de aanbevelingen uit het evaluatierapport. Zo wordt ingaande 2019 de aftrek verlaagd van 54,5% naar 45%. Dan is het netto fiscale voordeel uiteraard lager. Maar er blijft voor ondernemers, volgens het Kabinet, nog voldoende prikkel over voor het treffen van energie-investeringen. Om de administratieve laten te verminderen, wordt onderzocht of het digitale loket voor de energie-investeringsaftrek en dat voor milieu-investeringsaftrek/VAMIL verder kan worden geïntegreerd. De eindverantwoordelijkheid voor de energielijst komt bij de Minister van Economische Zaken te liggen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.