Milieulijst en energielijst 2018

Gepubliceerd op: 2 januari 2018

De overheid heeft de Milieulijst 2018 en de Energielijst 2018 gepubliceerd. Je vindt deze lijsten in digitale vorm op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Milieulijst

Wanneer je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, die worden vermeld op de milieulijst, mag je:

  • de investering willekeurig afschrijven (VAMIL);
  • milieu-investeringaftrek (MIA) claimen.

De hoogte van de VAMIL en de MIA hangt af van het soort milieubedrijfsmiddel waarin je investeert. We beschreven dit in ons artikel Milieu-investeringsaftrek en vamil. De leverancier kan je meestal wel vertellen of het bedrijfsmiddel dat je op het oog hebt, voldoet aan de in de milieulijst gestelde technische specificaties.

Het gaat om stimulering van het gebruik van nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen. Daarom worden zowel de milieulijst als de energielijst jaarlijks aangepast aan de ontwikkelingen van de techniek.

In 2018 is voor de MIA een budget beschikbaar van € 99 miljoen en voor de VAMIL € 40 miljoen. Zodra deze budgetten zijn besteed, worden de regelingen gesloten. Je moet elke milieu-investering tijdig melden bij RVO. Per melding moet het investeringsbedrag minstens € 2.500 bedragen.

Energielijst

De bedrijfsmiddelen op de energielijst komen in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (EIA). Deze aftrek op de winst bedraagt 55% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel (voor zover dat voor EIA in aanmerking komt). Je mag in 2018 maximaal over € 121.000.000 aan energie-investeringen EIA claimen. Je moet elke energie-investering op tijd aanmelden bij RVO.

Nieuwe bedrijfsmiddelen op de energielijst betreffen de opslag van energie. De capaciteit van bijvoorbeeld zonne-energiesystemen neemt snel toe. Daarmee neemt ook de behoefte van opslag van de opgewekte energie toe. Ook toegevoegd aan de energielijst zijn investeringen ten behoeve van het balanceren van energie in de energie-infrastructuur.

De eisen voor warmtepompen in bedrijfsgebouwen en de stimulering van LED-verlichting zijn aangescherpt in lijn met de technische ontwikkelingen op dit terrein. Het budget voor de EIA bedraagt voor 2018: € 147 miljoen. De regeling kan voortijdig gesloten worden.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.