Eenmanszaak, BV of iets er tussen in?

Gepubliceerd op: 28 februari 2017

rechtsvorm VWGNijhof eenmanszaak besloten vennootschap

Als uw onderneming hoge winsten genereert, is een BV fiscaal voordelig. Zie ons artikel Hoge winst? Richt een BV op. Bij minder hoge winsten is de eenmanszaak (of, wanneer u de onderneming met anderen drijft, een maatschap of VOF) een prima fiscaal jasje. Zie ons artikel Startende ondernemer: 5 redenen niet de BV in te gaan. Nog idealer is wellicht een tussenvorm: een deel van de onderneming in een BV en een deel als eenmanszaak. U eet dan fiscaal van de spreekwoordelijke twee walletjes!

Dat kan!

Het is mogelijk om uw onderneming te drijven in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma (VOF) met uw eigen BV. Als u een eenmanszaak heeft, richt u een BV op, waarmee u de maatschap of VOF aangaat. En als uw BV de onderneming drijft, gaat u met de BV de maatschap of VOF aan, waarbij de BV de onderneming inbrengt.

Een deel van de winst van de onderneming vloeit dan in de BV en wordt daar belast met vennootschapsbelasting. Alleen op het moment waarop de BV de winst aan u uitkeert (of de aandelen worden overgedragen), bent u aanmerkelijk belangheffing (inkomstenbelasting in box 2) verschuldigd.
Het andere deel van de winst van de onderneming komt u rechtstreeks toe als ondernemer. Dit deel van de winst wordt belast als winst uit onderneming. Daarbij worden de ondernemersfaciliteiten in aanmerking genomen. Dat betreft met name de MKB-winstvrijstelling van 14% van de winst. Als u aan het urencriterium voldoet, geniet u de zelfstandigenaftrek (met startersaftrek, mits aan de voorwaarden wordt voldaan) en mag u doteren aan de oudedagsreserve.

Maar pas op!

Dit fiscale laveren luistert behoorlijk nauw. Zo kunt u geconfronteerd worden met een inspecteur die stelt dat u de winst in de BV (deels) moet uitkeren als salaris. Die stelling neemt deze inspecteur dan in op basis van de gebruikelijk loonregeling. Dit loon is dan wel aftrekbaar van de winst waar de BV vennootschapsbelasting over betaalt, maar wordt vol belast met inkomstenbelasting.

Ook kan de inspecteur de stelling innemen dat de aandelen van de BV verplicht ondernemingsvermogen zijn. De winst van de BV wordt dan met vennootschapsbelasting belast. En de waardestijging van de aandelen met inkomstenbelasting, niet uitgesteld in box 2 tegen een tarief van 25% (aanmerkelijk belang), maar direct in box 1 tegen een tarief van maximaal bijna 45% (winst uit onderneming).

Terugwerkende kracht

In een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden speelde een situatie waarin een DGA een VOF was aangegaan met zijn BV. De BV bracht de onderneming in de VOF en de DGA zijn arbeid. Deze VOF ging hij aan op 13 september 2011, terugwerkend naar 1 januari 2011. De terugwerkende kracht ontleende de DGA aan een goedkeurend besluit van de Staatssecretaris van Financiën.

De inspecteur neemt het standpunt in dat op dit besluit geen beroep kan worden gedaan omdat sprake is van een incidenteel fiscaal voordeel. Volgens het Hof is er echter geen enkele aanwijzing dat de gekozen ondernemingsstructuur incidenteel is. En daarmee is geen sprake van een incidenteel, maar van een structureel fiscaal voordeel. De benutting van de ondernemersfaciliteiten acht het Hof onlosmakelijk verbonden met de fiscaal terugwerkende kracht.

De tweede stelling van de inspecteur luidt dat de aandelen van de BV tot het ondernemingsvermogen van de DGA/vennoot moeten worden gerekend. Ook deze stelling wordt door het Hof verworpen. Het Hof beslist dat de DGA de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden met het als privévermogen aanmerken van de aandelen van de BV.

De termijn voor het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Hof is nog niet verstreken. De Hofuitspraak lijkt echter zodanig met de feiten van de casus te zijn verweven, dat het instellen van cassatie niet voor de hand ligt.

Tax follows business

Met deze term bedoelen we dat de fiscale voordelen in beginsel niet leidend moeten zijn voor de rechtsvorm die u kiest voor uw onderneming. Het is erg belangrijk om ook de niet-fiscale voors en tegens van de eenmanszaak, de BV of een tussenvorm goed af te wegen.
Daarmee en met het in kaart brengen van de fiscale voors en tegens is VWGNijhof u graag van dienst.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.