Hoge winst? Richt een B.V. op

Gepubliceerd op: 13 september 2016

hoge winst bv ib vwgnijhof

Realiseert of verwacht u in 2016 een hoge winst? Dan kan het interessant zijn om uw onderneming in een B.V. in te brengen. Dat kan nog terugwerkend tot 1 januari 2016, als u uw bedoelingen vastlegt in een vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst geregistreerde intentieverklaring of voorovereenkomst.

Hoge winst?

Wat is in dit kader een hoge winst, zal uw vraag zijn. Dat ligt uiteraard aan uw persoonlijke situatie. Wij werken hierna een gestileerd voorbeeld uit waarin het verschil in belastingdruk tussen de onderneming in de inkomstenbelasting (IB) en in de B.V. wordt toegelicht.

Vennootschapsbelasting

De B.V. betaalt over de door haar behaalde winst vennootschapsbelasting (Vpb). Het tarief bedraagt 25%, maar over de eerste € 200.000 aan winst geldt een lager tarief: 20%. Aangekondigd is dat dit lagere tarief vanaf 2018 zal worden toegepast over de eerste € 250.000 aan winst en vanaf 2021 zelfs over de eerste € 350.000 (het wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld, moet nog worden ingediend).

U kunt de winst van de B.V., nadat de Vpb is betaald, echter nog niet besteden. Dat kan pas nadat de B.V. deze winst aan u heeft uitgekeerd. Over deze uitkering betaalt u aanmerkelijk belangheffing (inkomstenbelasting in box 2). Het aanmerkelijk belangtarief bedraagt 25%. De aanmerkelijk belangheffing bent u pas verschuldigd wanneer u de B.V. winst laat uitkeren, u de aandelen verkoopt, enzovoorts. Het uitstel van deze heffing is één van de voordelen van de B.V.

Van een in een B.V. gerealiseerde winst van € 100.000 resteert netto (in privé):

Vpb-tarief Vpb-tarief
20% 25%
€ x 1.000 € x 1.000
Winst 100 100
Vpb 20 25
Winst na Vpb 80 75
AB 20 19
Netto (in privé) 60 56

Inkomstenbelasting

Als ondernemer geniet u bij de heffing van IB de ondernemersfaciliteiten:

  • MKB-winstvrijstelling (14% van uw winst is vrijgesteld van IB);
  • zelfstandigenaftrek (een aftrek van de winst van € 7.280, voor starters verhoogd met de startersaftrek);
  • oudedagsreserve.

Van een in een IB-onderneming gerealiseerde winst resteert netto (geen rekening houdend met de oudedagsreserve):

€ x 1.000
Winst 100
Zelfstandigenaftrek 7
97
MKB-vrijstelling 14
Belastbaar 83
IB 22
Netto 61

Gebruikelijk loon

Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat het verschil in heffing van belasting over ondernemingswinst tussen de B.V. en een onderneming in de IB bij een winst van € 100.000 niet zo heel groot is. Doordat het tarief van de IB oploopt, naarmate het inkomen hoger wordt, pakt de vergelijking bij hogere winsten meer uit ten gunste van de B.V. Het hoogste IB-tarief bedraagt 52% en is verschuldigd over het inkomen in box 1 boven (ongeveer) € 66.000.

Een aspect dat in de berekeningen niet wordt meegenomen, is dat op grond van de zogeheten gebruikelijk loonregeling uit de B.V. een loon moet worden genoten dat tenminste 75% bedraagt van een in een vergelijkbare situatie gebruikelijk loon. Dit loon wordt met inkomstenbelasting belast, zonder rekening te houden met de ondernemersfaciliteiten. Hoe hoger het uit te betalen loon, hoe hoger de winst moet zijn om het drijven van een onderneming voor rekening van een B.V. fiscaal voordeliger te doen zijn ten opzicht van de onderneming in de IB.

Andere overwegingen

Naast een verschil in belastingdruk kunnen er uiteraard andere overwegingen zijn om wel of niet een B.V. op te richten. Graag zetten de adviseurs van VWGNijhof deze overwegingen samen met u op een rij.

Met een vóór 1 oktober 2016 geregistreerde voorovereenkomst of intentieverklaring stelt u de terugwerking van de inbreng in de B.V. naar 1 januari 2016 veilig. Maar u heeft nog tijd voor uw definitieve beslissing. De B.V. moet dan namelijk uiterlijk 1 april 2017 zijn opgericht. Als u besluit uw onderneming toch niet om te zetten in een B.V., zijn daar in beginsel geen gevolgen aan verbonden.

Uit de B.V.

Ook de omgekeerde weg is uiteraard mogelijk. Als u uw onderneming in een B.V. drijft, maar dit om fiscale of andere redenen niet meer het best passende juridische jasje is, zijn er mogelijkheden om terug te keren uit de B.V. Ook daarbij zijn wij u graag van dienst.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.