Startende ondernemer: 5 redenen niet de B.V. in te gaan

Gepubliceerd op: 1 december 2016

startende ondernemer redenen niet bv in vwgnijhof

Een startende ondernemer richt vaak meteen een B.V. op. Toch is dit niet altijd de beste keuze. Het kan in sommige gevallen aantrekkelijker zijn om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld via een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of een maatschap. Bent u binnenkort van plan een onderneming te beginnen? Of bent u net een onderneming gestart en twijfelt u om de B.V. in te gaan? Let dan goed op!

1. De zelfstandigenaftrek

Ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en minstens 1.225 uren werkzaam zijn in hun onderneming hebben recht op de zelfstandigenaftrek. In 2016 is dit maximaal € 7.280.
De zelfstandigenaftrek wordt van de winst afgetrokken. De aftrek bedraagt nooit meer dan de behaalde winst.

Voor starters is de zelfstandigenaftrek zelfs hoger. De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met € 2.123 (startersaftrek) indien u in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en u in die periode niet vaker dan 2 keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast. Een startende ondernemer kan dus een maximale aftrek genieten van € 9.403.

2. 14% MKB-winstvrijstelling

Ook de MKB-winstvrijstelling verlaagt de fiscale winst, waardoor u minder belasting betaalt. Alle ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen gebruik maken van deze vrijstelling. Door deze vrijstelling mag u een percentage van de winst aftrekken, nadat u de winst heeft verminderd met de zelfstandigenaftrek. Voor 2016 is de MKB-winstvrijstelling vastgesteld op 14%.

3. Willekeurig afschrijving startende ondernemer

U mag willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u koopt in de jaren waarin u de startersaftrek geniet of het jaar ervoor. Met de willekeurige afschrijving kunt u de te belasten winst een beetje sturen en zo een liquiditeits- en rentevoordeel behalen.

Door af te schrijven daalt de winst. Het kan dus verstandig zijn om indien u winst maakt extra af te schrijven en dit juist niet te doen indien u verlies maakt.

4. Verliescompensatie

Bij een persoonlijke onderneming kan de ondernemer zijn geleden verlies verrekenen met zijn belastbaar inkomen van de 3 voorgaande jaren. Uiteraard mag alleen worden verrekend met het inkomen in box 1. De (aanloop)verliezen van de onderneming kunnen zo bijvoorbeeld worden verrekend met het in de voorgaande 3 jaren genoten loon.

Verliezen van een B.V. kunnen uiteraard niet worden verrekend met het inkomen in box 1. Daarnaast kan verlies in een B.V. slechts 1 jaar worden terug gewenteld.

5. Geen gebruikelijk loonregeling

Een directeur-grootaandeelhouder moet op grond van de gebruikelijk loonregeling zichzelf een loon toekennen van minimaal € 44.000. Ook indien de B.V. verlies lijdt. Over dit loon moet loonbelasting worden afgedragen.

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting geldt deze regeling niet. IB-ondernemers kunnen geld onttrekken uit de onderneming voor privégebruik zonder dat er inkomstenbelasting over wordt betaald. Deze privéonttrekkingen zijn geen zakelijke kosten en dus niet aftrekbaar van de winst.

 

Vaak is het voor de startende ondernemer vanuit fiscaal oogpunt raadzaam om een IB-onderneming te drijven. Indien de winst jaarlijks toeneemt, is het verstandig om regelmatig te beoordelen of overgang naar een B.V. misschien toch fiscaal voordeliger is. Die overgang kan uiteraard plaatsvinden zonder belastingheffing. Vraag onze belastingadviseurs om advies. Zij kunnen u helpen fiscaal de voordeligste route te kiezen.

Terug kan overigens ook! Als de B.V. niet het meest voordelige fiscale jasje voor uw onderneming is, kunt u belastingvrij geheel of gedeeltelijk terugkeren naar een IB-onderneming. Ook daarbij zijn wij u graag van dienst.

Andere artikelen