Giftenaftrek in de Vpb

Gepubliceerd op: 8 oktober 2015

20141211_ANBI logos zw_VWGNijhof

Giften zijn ook aftrekbaar van de winst waarover vennootschapsbelasting (Vpb) is verschuldigd. Vennootschapsbelasting is verschuldigd door een N.V., B.V. en coöperatieve vereniging, alsmede door een stichting en vereniging (voor zover laatstgenoemden een onderneming drijven).

Het moet gaan om giften (bevoordelingen uit vrijgevigheid):
– die zijn gestaafd met schriftelijke bescheiden;
– en zijn gedaan aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of aan een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).

Maximaal mag in een aangiftejaar worden afgetrokken:
50% van de winst (als sprake is van een verlies, kan de giftenaftrek niet worden geëffectueerd);
– maar nooit meer dan € 100.000.

Bij een B.V. of N.V. met één aandeelhouder kan een gift van de B.V. of N.V. (mede) zijn ingegeven door de persoonlijke behoefte van de aandeelhouder. Uitgaven waarmee de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder worden bevredigd, kunnen in beginsel niet ten laste van de B.V. of N.V. worden gedaan. Deze uitgaven leiden tot een uitkering van winst (dividend), waarover aanmerkelijk belangheffing is verschuldigd, gevolgd door de uitgave vanuit het privévermogen van de aandeelhouder.

In een besluit van 28 september 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat zijn uitleg van de giftenaftrek in de Vpb is dat een gift door een B.V. of N.V., die voldoet aan de voorwaarden voor de giftenaftrek, niet als een uitdeling wordt aangemerkt. Hij voegt daar aan toe dat hij dit voor zover nodig goedkeurt.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.