De CV, anonimisering of ontwijken van belasting?

Gepubliceerd op: 10 december 2018

De belangstelling voor een open Commanditaire Vennootschap (CV) neemt toe. Voor vermogende particulieren dreigt hun vermogenspositie via het UBO-register openbaar te worden. Om dit te voorkomen kan een anonimiseringsstructuur worden opgezet waarbij gebruik wordt gemaakt van CV. De structuur wordt niet opgezet om belasting te ontwijken maar met het oog op criminelen en concurrenten.

UBO

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ en betekent ‘uiteindelijke belanghebbende’. Anders gezegd, een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit. Iemand is UBO als hij meer dan 25 procent van de aandelen, van de stemrechten of de feitelijke zeggenschap bezit. Naar alle waarschijnlijkheid zal het UBO-register in 2019 worden ingevoerd. Meer informatie over het UBO-register vind je in ons artikel UBO register pas in 2019.

Mogelijkheden

Om te voorkomen dat de vermogenspostitie van een particulier bekend wordt, kan allereerst gedacht worden aan de mogelijkheid om al het vermogen naar privé te halen. Privévermogen is namelijk niet zichtbaar in het UBO-register. Fiscaal is deze optie echter minder aantrekkelijk. Naast afrekening over het voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2-heffing) zal het wellicht laag renderend vermogen zwaarder belast worden in box 3 dan in de BV.

Twee andere mogelijkheden om vermogen te anonimiseren zijn de CV en het open fonds voor gemene rekening (voor meer informatie over het fonds voor gemene rekening zie: Fonds voor gemene rekening iets voor u?). Of dit daadwerkelijk zal slagen, is afhankelijk van de uiteindelijk vorm van het UBO-register.

Met een CV zou tevens een belastingvoordeel kunnen worden behaald. Wanneer de structuur niet is gericht op het anonimiseren van vermogen, maar ruimte geeft voor het ontlopen van belasting, kunnen belastingaanslagen worden opgelegd.

De anonimisering met een cv

De anonimisering door middel van een CV verloopt als volgt. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) ruilt de aandelen van zijn persoonlijke holding in voor aandelen in een open CV. Dit kan fiscaal geruisloos met een aandelenfusie. Een CV kent tenminste één beherend vennoot en een commanditaire (stille) vennoot. De beherend vennoot is een stichting waarvan de DGA de bestuurder is. De commanditaire vennoot is de DGA persoonlijk. De CV hoeft de naam van haar stille vennoten niet te publiceren in het handelsregister. Zo wordt privacy gecreëerd voor de DGA.

Geen belastingontwijking

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer in een brief van 20 november 2018 antwoord gegeven op vragen over het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap. Hierbij geeft hij aan dat hij niet kan uitsluiten dat nog steeds gebruik wordt gemaakt van de open CV in samenhang met anonimiseringsstructuren. De Belastingdienst geeft namelijk op verzoek beschikkingen af voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie, nu zij dit op grond van de wet verplicht is. Echter wordt er geen vooroverleg meer gevoerd over CV-structuren voor het anonimiseren van vermogen in verband met de anti-witwasrichtlijn. De CV kan volgens de staatssecretaris niet worden gebruik voor anoniminsering ten opzichte van de belastingdienst nu regelgeving bepaalt dat de beheers- en eigendomsstructuur van de CV en de omvang van het vermogen aan de belastingdienst bekend gemaakt dienen te worden.

CAHR

Het CAHR (centraal aandeelhoudersregister), lijkt dichterbij dan ooit. Momenteel ligt hierover een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede kamer. Het CAHR verzamelt informatie over aandelen, aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s. De Belastingdienst en andere, aangewezen publieke diensten krijgen inzage in het CAHR.

Het CAHR wordt gezien als middel dat kan bijdragen aan voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het CAHR geeft een ruimer inzicht dan het UBO-register en is daarom belangrijk voor de bestrijding van criminaliteit. Momenteel wordt enkel de aandeelhouder geregistreerd bij de Kamer van Koophandel indien hij enig aandeelhouder is. Het CAHR registreert alle aandeelhouders van BV’s en (niet beursgenoteerde) NV’s, terwijl het UBO-register ook ziet op stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen.

Succes?

Of met anonimisering van vermogen met een CV het gewenste resultaat wordt behaald, is nog maar de vraag. Hoewel het nog niet duidelijk is, lijkt het er op dat de CV niet hoeft worden ingeschreven in het handelsregister. Wel zal de CV onder het UBO-register vallen. Voor het fonds voor gemene rekening is dit nog niet duidelijk.

Voordelen van een CV ten opzichte van het fonds voor gemene rekening zijn: dat er niet twee participanten met een belang van minimaal 10% nodig zijn, de belastingdienst zal niet moeilijk doen over het fungeren als actieve holding en de dga kan in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Nadeel van de CV is dat er momenteel nog geen regeling is om het vermogen in de CV onbelast terug te laten betalen. Tot nog toe lijkt het er op dat het fonds voor gemene rekening de voorkeur krijgt op gebied van anonimisering.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om vermogen onder te brengen in een CV of open fonds voor gemene rekening? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Andere artikelen