Belastingrente nagenoeg ongewijzigd

Gepubliceerd op: 17 juli 2018

 

De belastingrente wordt slechts op een paar kleine puntjes aangepast. Dat meldt Staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

LET OP

Dat betekent dat onze waarschuwingen van kracht blijven. Door het exorbitant hoge tarief loopt de aan de belastingdienst te betalen rente immers al snel op naar ongewenst hoge bedragen. Dat kun je voor een deel voorkomen. Hoe? Je leest het in onze artikelen Belastingrente, voorkomen is beter …. en Belastingrente: vraag op tijd een voorlopige aanslag.

Tarief ongewijzigd

Want de tarieven van de belastingrente blijven ongewijzigd. Het actuele tarief voor de inkomstenbelasting bedraagt: 4% (op jaarbasis). Over vennootschapsbelasting is zelfs maar liefst 8% (op jaarbasis) verschuldigd. Dat zijn de minimale tarieven. Als de werkelijke rente hoger wordt, wordt ook het tarief van de belastingrente hoger. Hoewel hogere rentetarieven in de nabije toekomst voor de hand liggen, is niet waarschijnlijk dat de rente op korte termijn boven de 4%, laat staan boven de 8%, uit gaat komen.

Vooral het tarief is een doorn in het oog van de meeste belastingplichtigen. Natuurlijk begrijpt iedereen dat het volkomen redelijk is dat de overheid rente berekent over bedragen aan belasting die zij te laat ontvangt. Maar meer dan een compensatie voor het rentenadeel dat de overheid lijdt, zou dat toch niet hoeven te zijn. De Nederlandse overheid dekt de tekorten op haar begroting door te lenen uit de markt tegen tarieven die nog steeds ver beneden de 1% liggen.

Snel geeft echter aan dat het tarief van de belastingrente niet kan worden verlaagd omdat hij de opbrengst in zijn begroting niet kan missen. Dat lijkt ons niet een valide argument om een onrechtvaardig hoog rentetarief in stand te laten. Bovendien lijkt het, met een beetje goede wil, toch niet onmogelijk om voor de geschatte derving van € 125 miljoen ergens binnen de begroting een budgettaire dekking vandaan te halen.

Ingrijpen

Het onderzoek naar de redelijkheid van de regeling voor belastingrente brengt Snel tot 3 puntjes waarop wordt ingegrepen.

  • Belastingplichtigen die op dit moment vóór 1 mei (dus keurig op tijd) hun aangifte inkomstenbelasting indienen, kunnen nu met belastingrente worden geconfronteerd omdat hun aanslag een dagtekening heeft ná 30 juni (ook wanneer de gedane aangifte volledig juist is). Dat vindt Snel niet redelijk.
  • Als een belastingbedrag tijdens een tijdvak al enige tijd onder de Belastingdienst is, maar om de één of andere reden is terugbetaald, moet nu, ondanks dat op de terugbetaling geen rente is vergoed, toch de volledige belastingrente worden betaald.
  • Over erfbelasting, die moet worden betaald op een juiste en op tijd ingediende aangifte, wordt toch belastingrente berekend.

Snel komt niet tegemoet aan het veel gehoorde bezwaar dat de belastingrente ook wordt berekend over de betalingstermijn van de aanslag. Als dat wordt aangepast, levert een te groot budgettair beslag op.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.