Belastingrente, voorkomen is beter …

Gepubliceerd op: 29 december 2017

… dan genezen. Aldus het spreekwoord. En als het gaat om belastingrente, betekent voorkomen dat je op tijd een voorlopige aanslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Als je de “ziekte” belastingrente eenmaal onder de leden hebt, is die meestal niet meer te genezen: je komt dan bijna nooit onder het betalen van de belastingrente uit.

Voorlopige aanslag

Gevolg van de aanvraag is dat de Belastingdienst de voorlopige aanslag oplegt. Meestal komt het bedrag van de aanslag overeen met je verzoek. Uiteraard moet je de in de aanslag geformaliseerde belastingschuld daadwerkelijk betalen. Wanneer achteraf blijkt dat de aanslag te hoog was, ontvang je de teveel betaalde belasting retour.

Een voorlopige aanslag kun je uiteraard alleen aanvragen voor belastingen, waarvoor je een aanslag ontvangt, zoals de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de erfbelasting. De BTW en loonbelasting moet je naar aanleiding van de aangifte immers direct voldoen.

Belastingrente

De belastingrente wordt berekend vanaf de dag volgend op die waarop na het einde van het aangiftetijdvak 6 maanden zijn verstreken. De belastingrente op een aanslag vennootschapsbelasting 2017 (als het boekjaar eindigt op 31 december 2017) wordt berekend met ingang van 1 juli 2018. De rentetermijn eindigt op de laatste dag van de betaaltermijn van de (voorlopige) aanslag. Aanslagen die worden opgelegd na het belastingjaar waarop ze betrekking hebben, moeten worden betaald binnen 6 weken na hun dagtekening.

Tarief belastingrente

Het tarief van de belastingrente liegt er niet om. Op jaarbasis betaal je op dit moment over inkomstenbelasting 4% en over vennootschapsbelasting 8%. Dit zijn de minimale tarieven. Dergelijke tarieven zijn meer dan de moeite waard om te voorkomen dat belastingrente moet worden betaald. Behalve als het je lukt om met de middelen een hoger rendement dan 4%/8% te behalen.

Als je belasting terug ontvangt, vergoedt de Belastingdienst daar nagenoeg nooit belastingrente op. Deze oneerlijke regeling is verzonnen om te voorkomen dat burgers en ondernemers “sparen” bij de Belastingdienst.

Dagtekening

De Belastingdienst hoeft er bij de dagtekening van (voorlopige) aanslagen geen rekening mee te houden dat die er toe leidt dat belastingrente is verschuldigd. Dat heeft de Hoge Raad bevestigd in een zaak waarin een BV verzocht om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Dat verzoek betrof het belastingjaar 2013 en werd ingediend op 19 juni 2014. Op 28 juni 2014 meldde de Belastingdienst dat de voorlopige aanslag zou worden opgelegd. De aanslag werd uiteindelijk gedagtekend op 5 juli 2014.

De Belastingdienst berekende de BV € 15.509 aan belastingrente. Een fors bedrag. Maar dat wordt mede veroorzaakt door het hoge bedrag aan vennootschapsbelasting. De BV had namelijk verzocht om het belastbaar bedrag te verhogen met € 5.885.000. De vennootschapsbelasting over dit bedrag komt op € 1.471.250 (tarief: 25%).

De belastingrente over 2013 wordt berekend met ingang van 1 juli 2014. De rentetermijn eindigt 6 weken na 5 juli 2014 (dat is op 16 augustus 2014). De rentetermijn bedraagt derhalve 46 dagen: 16 dagen in augustus en een volledige maand (juli) wordt voor de renteberekening op 30 dagen gesteld (het hele jaar op 360 dagen). Het tarief van de belastingrente bedroeg in die periode voor de vennootschapsbelasting 8,25%. De jaarrente komt daarmee op 8,25% * € 1.471.250 = € 121.378. De belastingrente komt dan op: (46/360) * € 121.378 = € 15.509.

Als de aanslag, die de Belastingdienst op 28 juni 2014 in haar computersysteem heeft verwerkt, was gedagtekend vóór 1 juli 2014, dan had de belastingrente € 0 bedragen. Het beleid van de Belastingdienst is echter om (voorlopige) aanslagen wat later te dateren dan het tijdstip van de (vermoedelijke) verzending van die aanslagen. Op die manier kan de belastingplichtige altijd gebruik maken van de totale bezwaartermijn van 6 weken.

Actie

Valt je winst (of ander inkomen) hoger uit dan verwacht? Heeft je BV dividend uitgekeerd? Heb je je pensioen in eigen beheer afgekocht? Zijn je aftrekposten lager dan in vorige jaren?

Allemaal indicaties dat je wellicht op je aangifte inkomstenbelasting belasting bij betaalt. Houd dan in de gaten dat je niet in de val van de belastingrente loopt. VWGNijhof rekent het graag voor je uit. En uiteraard kunnen wij de voorlopige aanslag voor je aanvragen.

Erfbelasting

Na een overlijden heeft de afwikkeling van de aangifte erfbelasting niet altijd de eerste prioriteit. Heel begrijpelijk, maar ook hier ligt het spreekwoordelijke spook van de belastingrente op de loer. Tarief: 4% op jaarbasis. Belastingrente wordt over verschuldigde erfbelasting berekend ingaand op de dag nadat na het overlijden 8 maanden zijn verstreken. De rentetermijn loopt tot de uiterste betaaldatum van de (voorlopige) aanslag.

Omdat de Belastingdienst haar nieuwe computersysteem voor de erfbelasting niet voldoende operationeel heeft, wordt tijdelijk geen belastingrente berekend. LET OP: deze goedkeuring is tijdelijk en geldt alleen wanneer het overlijden op of na 1 januari 2017 heeft plaatsgevonden.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.