Belastingrente: vraag op tijd een voorlopige aanslag

Gepubliceerd op: 5 augustus 2016

voorlopige aanslag belastingrente VWGNijhof

Sinds 1 januari 2014 hebben we te maken met hoge percentages aan belastingrente, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij de Belastingdienst tot het verleden, omdat in principe geen rente meer vergoed wordt door de Belastingdienst over bedragen die te ontvangen zijn.

Hoge rentetarieven

De hoogte van de belastingrente is afhankelijk van de soort belasting die u moet betalen. Voor een aanslag vennootschapsbelasting bedraagt deze rente momenteel 8,00%! Deze rente is gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij daling van deze wettelijke rente zal de belastingrente niet dalen, omdat wettelijk is bepaald dat deze belastingrente altijd minimaal 8% bedraagt.

Voor andere belastingaanslagen (waaronder de inkomstenbelasting) bedraagt de belastingrente momenteel 4%. Deze rente is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze bedraagt momenteel 2%, maar helaas geldt ook hier een wettelijk minimum dat in dit geval 4% bedraagt.

Eerdere tarieven vindt u hier.

Ingang belastingrente

De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 rente in rekening gebracht. De termijn waarover de Belastingdienst de rente berekent, loopt door tot de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Bij een gebroken boekjaar wordt rente berekend vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Eindigt uw boekjaar op 1 juli 2015, dan wordt dus vanaf 1 januari 2016 al belastingrente in rekening gebracht.

Vraag tijdig voorlopige aanslag

U kunt deze hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die de te betalen vennootschaps- en/of inkomstenbelasting over 2015 zoveel mogelijk benadert. U moet de belasting dan uiteraard wel betalen. Een voorlopige aanslag die wordt opgelegd gedurende het belastingjaar mag in termijnen worden betaald. Maar op een voorlopige aanslag na afloop van het belastingjaar moet het totale bedrag in één keer worden voldaan.

Ook bij een teruggaaf is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Hiermee voorkomt u dat uw geld renteloos bij de Belastingdienst uitstaat.

Andere artikelen