Belastingplannen 2017; het gaat weer beter

Gepubliceerd op: 21 september 2016

20160920_belastingplannen_2017

Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft Minister Dijsselbloem van Financiën de miljoenennota en de belastingplannen 2017 aangeboden. Een totaaloverzicht van de voorgestelde maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wij beperken ons hierna tot de volgens ons meest interessante onderdelen.

Mist u zaken of stelt u een uitgebreidere toelichting op prijs? De adviseurs van VWGNijhof leggen de zaken graag toegespitst op uw financiële situatie aan u uit.
Onze eindejaarstips hebben wij vorige week al voor u online gezet.

Belastingplannen 2017

De Belastingplannen 2017 bestaan uit een viertal wetsvoorstellen. Die zullen waarschijnlijk allemaal gelijktijdig in het Parlement worden behandeld. Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2017 zijn er de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2017 en Fiscale vereenvoudigingswet 2017. En de uitfasering van het pensioen van de DGA in eigen beheer is in een apart wetsvoorstel vervat.

Koopkracht

De belastingplannen 2017 leiden tot verbetering van de koopkracht van nagenoeg alle Nederlanders. Dat wisten de journalisten van RTL u vorige week al te vertellen.

Net als elk jaar wordt er voor 2017 weer druk gesleuteld aan de tarieven, kortingen en vrijstellingen. Wij besparen u de beschrijving van dit geschuif met vaak slechts (tienden van) procentpunten of enkele tientjes. Daarmee willen wij uiteraard niet afdoen aan het aan dit geschuif voor uw persoonlijke koopkracht verbonden belang.

Starters

Als speur- en ontwikkelingswerk wordt verricht, hoeft het uit te betalen loon van de DGA in de eerste drie jaren van het bestaan van de onderneming niet hoger te zijn dan het minimumloon. Dit betreft een tegemoetkoming bij de toepassing van de gebruikelijk loonregeling.

De voorwaarden voor de toepassing van de regeling voor speur- en ontwikkelingswerk zijn aangescherpt.

Dichten sluiproutes box 2 – box 3

De voorstellen bevatten maatregelen voor het dichten van de sluiproutes tussen box 2 (aanmerkelijk belang) en box 3 (sparen en beleggen). Die richten zich op de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) en de afgezonderde particuliere vermogens (APV). Deze sluitroutes zijn er op gericht dat vermogen in box 3 gedurende enige tijd wordt ondergebracht in een VBI of APV. Gedurende die tijd wordt de, ten opzichte van het daadwerkelijke rendement, als zeer hoog ervaren heffing in box 3 ingeruild voor een heffing in box 2 over het daadwerkelijke rendement.

In de belastingplannen 2017 zijn geen maatregelen aangekondigd tegen de “gewone spaargeld-B.V.”. Daarmee doelen we op de B.V. waarin spaargeld is ondergebracht, maar die niet kwalificeert als VBI. Het is uiteraard niet uitgesloten dat deze maatregelen tijdens de parlementaire behandeling van de belastingplannen 2017 alsnog aan de orde komen. Maar meer voor de hand ligt dat dit naar de toekomst wordt geschoven (na de verkiezingen in maart 2017). Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft hiervoor in een brief wel een drietal oplossingsrichtingen geschetst.

Wilt u maatregelen nemen die de heffing over uw vermogen box 3 in 2017 beperken, dan moeten die uiterlijk 31 december 2016 zijn geëffectueerd. Lees hier meer.

Buitenlands belastingplichtige

In een besluit waren de uitspraken van de Hoge Raad van maart jl. al doorgevoerd in de Nederlandse regelgeving.

De Belastingplannen 2017 formaliseren nu dat een buitenlands belastingplichtige recht heeft op het heffingvrij vermogen in box 3.
Daarnaast wordt geformaliseerd dat de belastingdruk van een buitenlandse belegger in Nederlandse aandelen gelijk moet zijn gaan de belastingdruk van een Nederlandse belegger.

Op grond van voornoemd besluit kunnen buitenlands belastingplichtigen die in de afgelopen 5 jaren teveel inkomsten- of dividendbelasting hebben betaald, de Belastingdienst om terugbetaling verzoeken.

Eigen beheer pensioen DGA

De maatregelen rond de uitfasering van het eigen beheer pensioen van de DGA waren al aangekondigd. Binnenkort zullen wij de concrete invulling van deze maatregelen nader voor u beschrijven. Daarbij resteert nog steeds een aantal onduidelijkheden en knelpunten. Hopelijk worden die tijdens de parlementaire behandeling van de Belastingplannen 2017 opgelost. Eerder dan 1 januari 2017 kan de afkoop van het pensioen immers toch niet plaatsvinden.

Bouwterrein

Het begrip bouwterrein in de BTW wordt in overeenstemming gebracht met de Europese regelgeving. Deze nogal technische wijziging leidt ertoe dat bij de levering van een perceel onbebouwde grond eerder dan voorheen BTW is verschuldigd.

Vereenvoudiging

Een belangrijk thema van de Belastingplannen 2017 is vereenvoudiging. De wetgever meldt het als lastig te ervaren om de belastingwetgeving daadwerkelijk te vereenvoudigen. Een aantal van de vanuit de praktijk ontvangen ideeën is echter verwerkt.

Een daarvan is de regeling voor het terugvragen van de BTW op oninbare debiteuren. Deze wijziging beschreven wij al uitgebreid in ons artikel Oninbare vorderingen: teruggave van BTW.

Verlaging tarief Vpb

De verlaging van het Vpb-tarief was al aangekondigd. Het tarief blijft 25%, maar er is een zogeheten tariefstapje. In 2016 en 2017 wordt de eerste € 200.000 van het belastbaar tarief belast tegen een tarief van 20%. Vanaf 2018 geldt dat tarief voor de eerste € 250.000 en vanaf 2021 zelfs voor de eerste € 350.000 aan belastbaar bedrag.

Verder wordt in de vennootschapsbelasting de anti-misbruikbepaling voor aftrek van rente door een overnameholding aangescherpt.

Auto/laadpalen

De op 1 januari 2017 van kracht wordende maatregelen aangaande het privégebruik van de auto van de zaak zijn al aangenomen. De bijtelling voor het privégebruik wordt 22%, behalve voor volledig elektrisch aangedreven auto’s: 4%. Vanaf de eerste tenaamstelling blijft het bijtellingspercentage gedurende 60 maanden ongewijzigd.

Moet u uw nieuwe auto van de zaak nog in 2016 kopen of kunt u beter wachten tot 2017? Lees het hier.

Aan de Miljoenennota 2017 is een wetsvoorstel toegevoegd op grond waarvan voor de milieubelasting een lager tarief geldt ten aanzien van de eerste 10.000 Kwh elektriciteit geleverd via openbare laadpalen. De elektriciteit is daardoor per volle accu 1 tot 2 euro goedkoper.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.