WAS uitgesteld

Gepubliceerd op: 2 december 2015

20151203_WAS_uitstel_VWGNijhof

In juni van dit jaar hebben wij u gewezen op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) die op 1 juli 2015 deels in werking is getreden, met als doel om te komen tot een gelijk loon voor gelijk werk, uitbuiting en onderbetaling van werknemers alsmede oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het laatste onderdeel van deze nieuwe wetgeving zou per 1 januari 2016 in werking treden. Kort samengevat zouden per 1 januari 2016 de volgende regels gaan gelden voor alle werkgevers:

  • verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon;
  • de werkgever dient tenminste het minimumloon giraal (per bank) te betalen, dus niet per kas;
  • onkostenvergoedingen dienen gespecificeerd te worden op de loonstrook.

Minister Asscher heeft echter in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016. Begin 2016 zal de minister de Tweede Kamer nader informeren. Eventuele uitzonderingen en/of wijzigingen op het wettelijk verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon zullen derhalve nog nader kenbaar worden gemaakt. Vooralsnog lijkt het erop dat de overige twee wettelijke verplichtingen, zijnde het giraal betalen van tenminste het minimumloon en de verplichting tot het specificeren van de onkostenvergoedingen op de loonstrook, gewoon per 1 januari 2016 in werking treden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.