WAS aangenomen

Gepubliceerd op: 12 juni 2015

20150611_CAO_WAS_VWGNijhof

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wet treedt op 1 juli 2015 in werking, uitgezonderd een aantal onderdelen waarvan de inwerkingtreding is doorgeschoven naar 1 januari 2016. Doel is om te komen tot een gelijk loon voor gelijk werk, om uitbuiting en onderbetaling van werknemers alsmede oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Vanaf 1 juli 2015 is er een ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van (tenminste) het CAO-loon. Werknemers aan wie minder is uitbetaald dan het CAO-loon kunnen daarvoor naast hun werkgever ook diens opdrachtgever(s) aanspreken. De opdrachtgever kan alleen aan de aansprakelijkstelling ontkomen door met succes te stellen dat hij niet wist, noch behoorde te weten dat de werknemer werd onderbetaald.
Deze nieuwe ketenaansprakelijkheid geldt niet voor werkzaamheden die een zelfstandige verricht onder aan de keten en ook niet voor particuliere opdrachtgevers.

Deze nieuwe ketenaansprakelijkheid betreft alleen arbeid in dienst van een werkgever ter uitvoering van een overeenkomst van aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht. Het vervoeren van personen en goederen kwalificeert niet als aanneming van werk en is bij wet uitgezonderd van de overeenkomst van opdracht. Ondernemers in de transportsector hebben daarom soms wel en soms niet met de WAS te maken.

Vanaf 1 januari 2016 volgt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimum loon. Bovendien moet (tenminste) het minimumloon giraal (dus niet per kas) aan de werknemer worden uitbetaald. Onkostenvergoedingen moeten op de loonstrook worden vermeld.

De Inspectie SZW gaat toezicht houden op de naleving van de WAS. Uiteraard kunnen bij overtredingen bestuurlijke boetes worden opgelegd. Daarnaast gaat de Inspectie SZW de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken.

 

Andere artikelen