Verzachting spoedreparatie fiscale eenheid Vpb

Gepubliceerd op: 4 mei 2018

In ons artikel Spoedreparatie fiscale eenheid Vpb vertelden we over een maatregel die als gevolg van een door het Hof van Justitie gewezen arrest zal worden ingevoerd.

Spoedreparatie

Dat was een best lastig verhaal. Het komt er op neer dat rente, die binnen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (Vpb) niet zichtbaar is, bij de winst moet worden geteld. Hoe of wat precies, is niet duidelijk. Het wetsvoorstel is namelijk nog steeds niet gepubliceerd. Duidelijk is wel dat de maatregel al is ingegaan en wel per 25 oktober 2017, 11:00 uur. In de aangiften Vpb 2017 moet er dus al rekening mee worden gehouden.

Ook voor het MKB

De spoedreparatie geldt niet alleen voor het grootbedrijf, maar ook voor het MKB. Dat leidde tot veel protest en tot Kamervragen van mevrouw Lodders van de VVD. In het kader van de antwoorden op deze vragen komt Staatssecretaris Snel van Financiën met een overgangsmaatregel, die de gevolgen voor het MKB moet verzachten.

De koppensnellers onder jullie zullen uit de verschenen artikelen hebben geconcludeerd dat er tot € 100.000 aan (mogelijk) besmette rente geen probleem is. Bij de meeste MKB-bedrijven zal een dergelijk bedrag aan rente immers niet aan de orde zijn. Laat staan aan rente in verband met besmette handelingen. Maar dat ligt wat genuanceerder, gezien de voorwaarden die Snel stelt aan de overgangsmaatregel.

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om een op 25 oktober 2017, 11:00 uur bestaande schuld. En de schuld moet betrekking hebben op een vóór 25 oktober 2017, 11:00 uur verrichte (besmette) rechtshandeling. Tot slot moet de rente per 12 maanden de € 100.000 niet overschrijden. En er mag daarbij niet worden gekeken of aan de onderliggende rechtshandeling(en) zakelijke overwegingen ten grondslag liggen, noch of sprake zou zijn van compenserende heffing. Het is dus niet genoeg om alleen te bekijken of de betaalde rente beneden de € 100.000 blijft.

De overgangsmaatregel loopt tot en met 31 december 2018. Dat geeft (MKB-)bedrijven de gelegenheid om er voor te zorgen dat ze niet door de spoedreparatie worden getroffen. Ze moeten daartoe de (besmette) groepschuld(en) laten verdwijnen. Dat kan echter pas nadat duidelijk wordt wat de spoedreparatie precies inhoudt. En dat is pas definitief nadat de wetswijziging is aangenomen.

Andere artikelen