Vastgoed schenken zonder overdrachtsbelasting?

Gepubliceerd op: 16 juli 2021

Stel je hebt een bedrijfspand dat je graag aan je kind zou willen schenken. Dan is zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd. In de wet is echter een zogenaamde samenloopregeling opgenomen die het mogelijk maakt om de betaalde overdrachtsbelasting in mindering te brengen op de schenkbelasting die is verschuldigd.

Schenking

Stel, vader schenkt een bedrijfspand aan zijn dochter. Het pand heeft een waarde van € 300.000.

Waarde bedrijfspand 300.000
Af: vrijstelling 6.604
Belaste verkrijging 293.396

 

Eerste € 128.750 belast tegen 10% 12.875
Meerdere belast tegen 20% 32.929
Te betalen schenkbelasting 45.804

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer van het overgedragen bedrijfspand. In 2021 is het belastingtarief voor onroerend goed, waarin de verkrijger niet zelf gaat wonen, verhoogd van 6% naar 8%. Voor bedrijfspanden geldt dus het tarief van 8% overdrachtsbelasting

8% overdrachtsbelasting over € 300.000 = € 24.000.

Samenloopregeling

De overdrachtsbelasting over € 293.396 mag worden verrekend met de schenkbelasting. Dit is namelijk het bedrag waarover schenkbelasting wordt geheven.

De overdrachtsbelasting die hiermee samenhangt is € 23.472 (8% van € 293.396). De te betalen schenkbelasting wordt hierdoor verminderd van € 45.804 naar € 22.332. Door de verrekening is in plaats van € 69.804 aan schenk- en overdrachtsbelasting nog € 46.332 verschuldigd.

Tweemaal gunstig tarief schenkbelasting benutten

De samenloopregeling is ook van toepassing bij een voldoende samenhang tussen de overgang van het onroerend goed en een kwijtschelding op een later moment.

Er is sprake van voldoende samenhang indien de kwijtschelding van (een gedeelte van) de koopsom binnen 14 dagen na de overdracht van het onroerend goed plaatsvindt. Indien de overdracht kort voor de jaarwisseling plaatsvindt, is het dus mogelijk de schenking over twee kalenderjaren te spreiden. Hierdoor is twee keer de vrijstelling en twee keer het lagere tarief van 10% van toepassing.

Door het schenken van het bedrijfspand mag de overdrachtsbelasting bijna volledig worden verrekend met de schenkbelasting. Van de verhoging van het belastingtarief voor de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% wordt hierdoor nauwelijks hinder ondervonden.

Overweeg je vastgoed te schenken aan een kind? Wij denken graag met je mee hoe dit fiscaal zo gunstig mogelijk kan!

Andere artikelen