UBO-register aangenomen

Gepubliceerd op: 17 december 2019

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee in Nederland het UBO-register in het leven zal worden geroepen.

UBO

In het UBO register wordt van elke rechtspersoon vastgelegd wie de Ultimate Beneficial Owner is. Of in gewoon Nederlands: wie de uiteindelijk gerechtigde is. We beschrijven het wetsvoorstel in ons artikel Het UBO-register komt er echt.

Nederland is op grond van de Europese vierde antiwitwasrichtlijn verplicht om een UBO-register in te voeren. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 operationeel zijn. Ondernemingen die vanaf dat moment worden opgericht, worden direct in het UBO-register opgenomen. Bestaande ondernemingen hebben 18 maanden de tijd om zich te registreren.

Ammendementen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op twee punten aangepast. De uitzondering voor kerkgenootschappen is geschrapt. En de Kamer bouwt extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register en vergroot de veiligheid en privacy van de UBO.

Toegang tot het UBO-register wordt alleen verleend aan personen die zich van tevoren hebben geïdentificeerd. Daarnaast krijgen UBO’s de mogelijkheid om inzicht te hebben in het aantal keren dat ze in het UBO-register zijn opgezocht.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.