Het UBO-register komt er echt

Gepubliceerd op: 8 april 2019

Dat het UBO-register er moet komen, was al wel duidelijk. De Europese vierde anti-witwasrichtlijn verplicht Nederland immers om een dergelijk register in te voeren. Uiterlijk 10 januari 2020 moet het een feit zijn. Onlangs is daarom het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register ingediend bij het Parlement.

UBO

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Ofwel: de uiteindelijk gerechtigde tot een entiteit. Iedere natuurlijk persoon die een belang van meer dan 25% heeft in een NV, BV, stichting of CV moet als UBO worden geregistreerd. Bij indirecte belangen wordt net zo lang door de structuur heen gekeken totdat een UBO is gevonden.

Wanneer niemand een belang van 25% heeft, wordt een pseudo-UBO geregistreerd. Dat is dan (meestal) de (uiteindelijke) statutair bestuurder van de entiteit.

In het UBO-register worden niet de UBO’s van open fondsen voor gemene rekening opgenomen. Er komt wel een apart wetsvoorstel, waarmee een register voor trusts en trustachtigen wordt ingevoerd. Daarin worden onder meer opgenomen de UBO’s van open fondsen voor gemene rekening.

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt een bijzondere UBO geïntroduceerd. Dit betreft de persoon die van een stichting een uitkering ontvangt die meer bedraagt dan 25% van wat de stichting in enig jaar maximaal kan uitkeren.

UBO-register

Het UBO-register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Van de UBO worden geregistreerd: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit, aard- en omvang van het economisch belang. Het belang wordt niet exact geregistreerd, maar in de klassen: 25% – 50%, 50% – 75% en 75% – 100%.

Een aantal aanvullende gegevens van de UBO kan alleen door de bevoegde autoriteiten worden ingezien. Dat betreft: geboortedag, -plaats en -land, adres en BSN/TIN. Het is mogelijk om de KvK te verzoeken om de gegevens af te schermen. Dan moet worden aangetoond dat de UBO wordt blootgesteld aan een onevenredig risico of dat sprake is van een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie. Afscherming is ook mogelijk voor minderjarigen en anderszins handelingsonbekwamen.

Verzet

Naar aanleiding van de internetconsultatie is veel kritiek geleverd op het wetsvoorstel. Het uiteindelijke wetsvoorstel wijkt echter nauwelijks af van het voorgelegde concept.

De Belastingdienst geeft in haar uitvoeringstoets aan dat het UBO-register nauwelijks zal bijdragen aan het doel wat er mee wordt beoogd: de bestrijding van fraude en witwassen. Het wetsvoorstel is fraudegevoelig en de handhaving zal slechts beperkt effectief zijn.

Wij zijn benieuwd hoe het Parlement aankijkt tegen het wetsvoorstel.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.