Tegemoetkoming energiekosten (TEK) verruimd

Gepubliceerd op: 10 november 2022

Minister Adriaansens heeft in een Kamerbrief aangegeven dat de TEK wordt verruimd. We beschrijven de TEK al in recent artikel.

Energie-intensiteit

De TEK is gericht op de energie-intensieve MKB-ondernemingen. Daarvoor bevatte de regeling een drempel van 12,5%: een onderneming wordt in het kader van de TEK aangemerkt als energie-intensief wanneer de energiekosten 12,5% (of meer) van de omzet bedragen. Daarbij wordt gekeken naar het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Deze drempel wordt verlaagd van 12,5% naar 7%. Het gevolg van de verlaging is dat ongeveer 41.000 MKB-ondernemers met de regeling zullen worden geholpen (de totale kosten worden geraamd op € 1,65 miljard). Zonder de drempel zouden ongeveer 62.000 MKB-bedrijven in de regeling vallen omdat ze binnen de verbruiksgrenzen vallen (meer dan 5.000 m3 gas / 50.000 kWh elektriciteit).

Inmiddels hebben MKB-Nederland en VNO NCW laten weten dat de drempels van 5.000 m3 gas en 50.000 kWH elektriciteit ook uit de regeling worden geschrapt. Daarmee kunnen ook kleinere MKB-ondernemers een beroep doen op de TEK.

Openstelling

Wat niet wijzigt is de – verwachte – openstelling van de regeling. Doordat een gedetailleerde en zorgvuldige uitwerking nog tijd vergt, alsmede doordat goedkeuring van de Europese Commissie nodig is, kan het tot en met het tweede kwartaal van 2023 duren, alvorens de regeling terugwerkend naar 1 november 2022 wordt opengesteld.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.