Suppletieaangifte BTW moet je spontaan indienen

Gepubliceerd op: 6 november 2017

Als blijkt dat je te weinig BTW hebt afgedragen, moet je een suppletieaangifte indienen. En dat moet je helemaal uit jezelf doen, zodra je weet dat je te weinig BTW hebt afgedragen. De wetgever legt ondernemers hiervoor een spontane informatieverplichting op. Die verplichting geldt overigens ook wanneer je teveel BTW hebt afgedragen.

Suppletieaangifte

We beschreven de verplichting om ingediende BTW-aangiften aan te vullen (te suppleren) al in ons artikel Suppletie-aangifte BTW voor 1 april. Hoewel je moet suppleren zodra je weet dat je te weinig of te veel BTW hebt afgedragen, is het van belang dat in elk geval te doen voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de correctie betrekking heeft.

Je kunt de suppletieaangifte voor de BTW op dit moment nog op papier doen. Daarvoor moet je dan het door de Belastingdienst beschikbaar gestelde formulier gebruiken.

Met ingang van 1 januari 2018 kan, zo meldde de Belastingdienst onlangs via haar we website , een suppletieaangifte BTW alleen nog digitaal worden ingediend. Dat kan via de inlog als ondernemer op de website van de belastingdienst of met eigen software.

Als de te corrigeren BTW € 1.000 of minder bedraagt, mag de correctie ook in de eerstvolgende reguliere BTW-aangifte worden verwerkt.

Boete

Dat aan de spontane verplichting om de afdracht van BTW te corrigeren groot belang wordt gehecht blijk uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Uiteraard bevestigt de rechtbank dat de ondernemer verplicht is om de Belastingdienst via een suppletieaangifte de juiste informatie te verschaffen. Maar de ondernemer moet er ook voor zorgen dat de suppletieaangifte de Belastingdienst daadwerkelijk bereikt.

Het is, zo beslist de rechtbank, niet voldoende dat de ondernemer aannemelijk maakt dat de suppletieaangifte aan de Belastingdienst is verzonden. Van de ondernemer wordt verlangd dat hij zich er op enige wijze van vergewist dat de suppletieaangifte door de Belastingdienst is ontvangen. Dat kan onder andere door aangetekende verzending, maar ook door na de verzending bij de Belastingdienst na te vragen of de aangifte is ontvangen.

De rechtbank laat de boete, die is opgelegd omdat niet aan de spontane informatieverplichting is voldaan, in stand. De boete bedraagt 25% van de nageheven BTW.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.