Scholingsuitgaven aftrekbaar

Gepubliceerd op: 28 april 2016

scholingsuitgaven aftrekbaar VWGNijhof

Scholingsuitgaven (studiekosten) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, tenminste als het gaat om de kosten van een opleiding of studie voor het verwerven van inkomen uit werk en woning (box 1).

Hobby/liefhebberij

De kosten voor een studie ten behoeve van een hobby of liefhebberij kunnen niet als scholingsuitgaven worden afgetrokken. Dat geldt ook ten aanzien van studies uit enkel persoonlijke (wetenschappelijke) interesse, ter vergroting van algemene kennis of voor persoonlijke ontwikkeling. Zelfs wanneer van de gevolgde studie bij de uitoefening van het werk profijt wordt getrokken, is aftrek van de kosten als scholingsuitgaven niet mogelijk.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich onlangs over deze vraag en besliste dat de kosten van een training gericht op gedragsverandering (leren omgaan met stress en woede) niet voor aftrek in aanmerking kwam. Hetzelfde gold voor een opleiding tot coach Body & Mind. In beide gevallen achtte het Hof de opleidingen te algemeen en persoonlijk van aard om de kosten ervan in aanmerking te laten komen voor aftrek als scholingsuitgaven, met als bijzonderheid dat van de opleiding tot coach Body & Mind vooraf vast stond dat belanghebbende niet als coach zou worden toegelaten.

Scholingsuitgaven

Enkel de volgende studiekosten zijn aftrekbaar:
– lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld;
– uitgaven voor verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen;
– uitgaven voor het doorlopen van de procedure voor erkenning van elders verworven competenties (evc’s);
– promotiekosten (zijnde de kosten van publicatie van het proefschrift en de kosten van de voor de promotie voorgeschreven kleding).

Leermiddelen zijn: gebruiksvoorwerpen gericht op het bijbrengen van studiegerelateerde kennis en vaardigheden, uitgezonderd computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur.
Beschermingsmiddelen zijn: studiegerelateerde gebruiksvoorwerpen dienen ter voorkoming van verwonding van een persoon of ter voorkoming van schade aan kleding.

Drukkende kosten

Om voor aftrek als scholingsuitgaven in aanmerking te komen, moeten de kosten op belanghebbende drukken. Voor zover kosten (onbelast) worden vergoed, bijvoorbeeld door de werkgever, is aftrek niet aan de orde. Als studiekosten worden vergoed in een later jaar dan waarin ze zijn afgetrokken, ontstaan negatieve scholingsuitgaven.
Voor personen die aanspraak (kunnen) maken op studiefinanciering is aftrek van scholingsuitgaven niet aan de orde. Zie ook ons artikel Studiekostenaftrek verder beperkt.

Drempel/maximum

Voor de aftrek van scholingsuitgaven geldt een niet van het inkomen afhankelijke drempel van € 250. Slechts voor zover het totaal van de scholingsuitgaven de drmepel overtreffen, zijn ze aftrekbaar. Buiten de standaardstudieperiode is maximaal aan scholingsuitgaven aftrekbaar € 15.000.

Aftrekbaar zijn enkel de kosten van een door de belastingplichtige zelf gevolgde studie of opleiding. Ook studiekosten die door een fiscaal partner voor hem of haar zijn betaald, mogen door de belastingplichtige als scholingsuitgaven worden afgetrokken. De hiervoor genoemde drempel en het maximum gelden afzonderlijk per fiscaal partner.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.