Studiekostenaftrek verder beperkt

Gepubliceerd op: 2 juli 2015

20150702_studiekostenaftrek_VWGNijhof

Met ingang van 1 juli 2015 is de aftrek, in het kader van de heffing van inkomstenbelasting, van studiekosten (de wet spreekt over scholingsuitgaven) verder beperkt. Personen die aanspraak kunnen maken op reguliere studiefinanciering mogen geen studiekosten meer aftrekken (ook niet als de prestatiebeurs achteraf moet worden terugbetaald). Hetzelfde geldt voor personen die vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen ontvangen, die vergelijkbaar zijn met de aanspraak op studiefinanciering.

Tot 1 juli 2015 kunnen studiekosten nog worden afgetrokken op basis van de oude regeling. Aftrekbaar zijn de studiekosten boven het bedrag van de prestatiebeurs (exclusief de reisvoorziening). De prestatiebeurs is een rentedragende lening, die kan worden omgezet in een gift. Wanneer de prestatiebeurs achteraf niet wordt omgezet in een gift, bestaat tot 1 juli 2015 aanvullend recht op forfaitaire aftrek.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.