Rente schuldigerkenning niet vergeten

Gepubliceerd op: 1 december 2017

We schreven het begin december vorig jaar ook al in ons artikel Vergeet niet de rente op uw schuldigerkenning.

Daadwerkelijk betalen

En dat schrijven we niet voor niets! Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde het onlangs in een uitspraak weer eens een keer. Wanneer de rente op schuldigerkenningen niet daadwerkelijk is betaald, worden deze bedragen voor de erfbelasting tot de nalatenschap gerekend.

De zaak betrof een vader, die in 2013 overleed. Enig erfgenaam was zijn zoon, aan wie hij in de jaren 2004 tot en met 2011 bedragen had geschonken. Deze schenkingen waren niet aan de zoon betaald. Vader had ze schuldig erkend.

Dat was allemaal keurig vastgelegd in notariële akten. En die akten bepaalden dat vader over de schenking van 2004 elk jaar 5% rente moest betalen en over de schenkingen in de andere jaren 6%.

De totaal verschuldigde rente berekende de Belastingdienst op € 15.442. De zoon kon aannemelijk maken dat in totaal € 10.371 door zijn vader aan rente aan hem was betaald.

Dat was wel meer dan de rente die over de schuldigerkenningen in de jaren tot en met 2008 was verschuldigd. Maar doordat aan de betaalde rentebedragen geen touw kon worden vastgeknoopt, besliste het Hof dat de schuldigerkenningen voor alle jaren voor de berekening van de erfbelasting meegenomen moesten worden.

Bewijzen

Erfgenamen moeten kunnen bewijzen dat, op het moment van het overlijden, alle rente van elke schuldigerkenning daadwerkelijk is betaald. Ze moeten daarvoor aan de Belastingdienst de bankafschriften aanreiken, waarop de rentebetalingen of -ontvangsten zijn vermeld. Het is dan ook handig om deze bankafschriften elk jaar te bewaren.

Als blijkt dat niet alle rente is betaald, kan dat worden hersteld. Maar dan moet de schenker wel nog in leven zijn. De rente moet dan alsnog daadwerkelijk worden betaald. En over de te laat betaalde rente moet uiteraard rente worden berekend.

 

Andere artikelen