Vergeet niet de rente op uw schuldigerkenning

Gepubliceerd op: 6 december 2016

papieren schenking schuldigerkenning vwgnijhof

Door tijdens uw leven te schenken, kunt u uw kinderen erfbelasting besparen. Als u niet beschikt over voldoende liquiditeiten om uw kinderen cash te schenken, kunt u uw schenking(en) gieten in de vorm van een schuldigerkenning. Om de fiscale truc goed te laten werken, moet u wel keurig jaarlijks de rente betalen.

Schuldigerkenning

Schuldigerkenning wordt ook wel aangeduid als een “papieren schenking“. U verklaart aan uw kinderen dat u aan hen een schuld hebt. Voor het bewijs zet u deze verklaring op papier. Omdat u bepaalt dat u uw schuld pas na uw dood aflost, moet de verklaring door een notaris worden opgemaakt. Een schuldigerkenning die niet in een notariële akte is vervat, wordt door de Belastingdienst genegeerd bij de berekening van de erfbelasting over uw nalatenschap.

Rente

U bepaalt ook dat u uw kinderen rente moet betalen over het bedrag van de schuldigerkenning. Meestal vervalt deze rente één keer per jaar en heel vaak is dat tegen het einde van het jaar. Over het rentetarief hoeft u niet lang na te denken. Dat bedraagt op jaarbasis: 6%.

Kijkend naar de rente die uw bank vergoedt op uw spaarrekening en naar de actuele tarieven voor hypotheekrente zult u vaststellen dat dit een erg fors tarief is. Als u echter een lager tarief hanteert, gaat de erfbelasting er van uit dat u tot uw overlijden nog (deels) het genot van de schuld aan de kinderen heeft gehad. Dat genot rekent de Belastingdienst dan tot het bedrag waarover uw kinderen erfbelasting betalen over uw nalatenschap.

Rente daadwerkelijk betalen

In het kader van de doelstelling van uw schuldigerkenning (besparing van erfbelasting door vermogensoverheveling tijdens uw leven) is een forse rente vaak ook niet erg. U moet de rente namelijk jaarlijks daadwerkelijk aan uw kinderen betalen. Een hoger rentetarief betekent meer vermogensoverheveling.

Betaalt u de rente over uw schuldigerkenning niet jaarlijks daadwerkelijk aan uw kinderen, dan constateert de Belastingdienst na uw overlijden dat u toch het genot van uw schuldigerkenning heeft behouden. Uw kinderen betalen er dan erfbelasting over.

Het bewijs dat u de rente daadwerkelijk heeft betaald, rust na uw overlijden op uw kinderen. Betaal de rente daarom altijd via de bank. En bewaar met het oog op de bewijslast de bankafschriften.

180 dagen

Als u in het verleden de rente op uw schuldigerkenning niet heeft betaald, kunt u dat herstellen. U moet dan alsnog alle openstaande rentebedragen betalen en over die rentebedragen rente berekenen en betalen. Mocht u binnen 180 dagen na deze herstelbetaling overlijden, dan wordt uw herstelpoging genegeerd bij de berekening van de erfbelasting over uw nalatenschap.

Box 3

Uw schuld aan uw kinderen behoort tot de grondslag van uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Als u in box 3 een positieve heffingsgrondslag heeft, betaalt u door de schuldigerkenning minder inkomstenbelasting in box 3.

Bij uw kinderen behoort hun vordering op u ook tot de grondslag van hun inkomen in box 3. Uw kinderen betalen daardoor wellicht inkomstenbelasting. Dat kunnen ze echter met de rente die ze van u ontvangen. De maximale heffing bedraagt in box 3: 1,61% van de heffingsgrondslag (bij heffing in 2017), zodat de 6% rente die u betaalt ruim voldoende is.

Vermogensoverheveling

Natuurlijk zijn er andere mogelijkheden om fiscaal vriendelijk uw vermogen over te hevelen naar uw kinderen. Neem contact op met de adviseurs van VWGNijhof voor een op uw financiële situatie toegesneden advies.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.