Privégebruik bewijzen zonder kilometeradministratie

Gepubliceerd op: 14 maart 2019

Wanneer je in een kalenderjaar minder dan 501 privékilometers rijdt met je auto van de zaak, kun je bij de belastingdienst een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Je werkgever mag dan voor de auto niet een bijtelling bij je loon tellen.

Bewijs

De plicht om te bewijzen, dat je in een jaar minder dan 501 privékilometers rijdt met de auto, rust dan op jou. Wanneer achteraf blijkt dat je meer dan 500 privékilometers hebt gereden, heft de Belastingdienst de loonbelasting na. De naheffingsaanslag wordt dan niet opgelegd aan jouw werkgever, maar die komt op jouw deurmat. In de aanslag wordt naast de loonbelasting ook belastingrente en een (meestal fikse) boete in rekening gebracht.

De naheffingsaanslag gaat wel naar je werkgever wanneer die er van op de hoogte is dat je meer dan 500 privékilometers met je auto van de zaak hebt gereden.

Kilometeradministratie

Als je een Verklaring geen privégebruik auto hebt, ben je niet verplicht om voor je auto van de zaak een (sluitende) kilometeradministratie bij te houden. Je mag op andere manieren bewijzen dat je minder dan 501 privékilometers hebt gereden. Bij Hof Den Haag bleek onlangs weer dat je zonder een (sluitende) kilometeradministratie vaak erg lastig aan deze bewijslast kunt voldoen.

In deze zaak krijgt de directeur van een BV van zijn werkgever een Lexus ter beschikking. Daarnaast is hij in privé eigenaar van een Audi Q7. Voor de Lexus krijgt hij van de Belastingdienst een Verklaring geen privégebruik auto.

De Belastingdienst vraagt de directeur voor de jaren 2011 tot en met 2013 om het bewijs dat hij in die jaren met de Lexus minder dan 501 privékilometers heeft gereden. De directeur antwoordt dat hij geen kilometeradministratie heeft bijgehouden. Het Hof is het er mee eens dat dit ook niet hoeft, maar dat wel ander bewijs is vereist. Daar voegt het Hof aan toe dat de bewijslast zodanig zwaar is, dat overtuigend moet worden aangetoond dat in een kalenderjaar met de auto van de zaak minder dan 501 privékilometers zijn gereden.

Bij de rechtbank volstaat de directeur met de enkele verklaring dat hij niet privé met de Lexus heeft gereden. Voor het Hof doet hij wat meer zijn best. Hij draagt achteraf opgestelde kilometerstaten aan, die hij later nog verbetert. Daarnaast komt hij met een onderbouwing waaruit blijkt dat met de privéauto in elk van de genoemde jaren ongeveer 10.000 kilometer is gereden. En hij draagt de vastlegging uit een door de Belastingdienst gecertificeerde softwaretool aan, waaruit blijkt dat hij in 2015 tot en met 2018 ongeveer evenveel zakelijke kilometers heeft gereden, als blijkt uit de voor 2011 tot en met 2013 aangereikte kilometerstaten.

Naheffingen

Het Hof concludeert dat de directeur onvoldoende overtuigend heeft bewezen dat in elk van de jaren 2011 tot en met 2013 minder dan 501 privékilometers met de Lexus zijn gereden. De opgelegde naheffingsaanslagen blijven dan ook in stand.

De te betalen loonbelasting bedraagt per jaar € 21.899. De in rekening gebrachte rente komt over de genoemde jaren op: € 2.492, € 1.950 en € 1.293. Boetes zijn in dit geval alleen voor 2011 en 2012 opgelegd: € 2.500 en € 1.950, maar deze bedragen zijn in de loop van de procedure verminderd tot € 1.500.

Andere artikelen