Overnamemarkt positief ondanks negatieve geluiden bouwsector

Gepubliceerd op: 23 januari 2020

 

In ons artikel eerder deze week omtrent de impact van PFAS en stikstof in de bouwsector zijn we ingegaan op de verwachtingen van twee grootbanken, de ABN AMRO en de ING. Gisteren is de EIB naar buiten gekomen met hun marktverwachtingen voor de bouwsector in 2020 en de komende jaren. Waar de ABN AMRO en ING nog voorzichtig optimistisch waren, geeft de EIB op de korte termijn een ander beeld:

 

2019 – 2024

Het afgelopen jaar heeft de bouwsector een forse groei gerealiseerd. De totale bouwproductie steeg met 4% en nam in absolute getallen met € 3 miljard toe naar een niveau van ca. € 74 miljard. Ook de werkgelegenheid plukte hier de vruchten van. Met name de utiliteitsbouw stak er bovenuit, de groei bedroeg hier 7,5%. Over 2020 en 2021 is de EIB minder optimistisch: “Als gevolg van de stikstofproblematiek vlakt de groei van de bouw in 2020 en 2021 af. Vooral de nieuwbouw van woningen en infraprojecten wordt zwaar getroffen”. De infrasector lijdt het meest onder de problemen rond stikstof en PFAS, maar intensiveringen door het Rijk kunnen voorkomen dat de productie niet nog zwaarder terugloopt. De utiliteitsbouwproductie ontwikkelt zich relatief gunstig binnen dit beeld, maar ook hier leidt dat tot niet meer dan een stabilisatie. De nieuwbouw staat licht onder druk, terwijl renovatie en onderhoud tegenwicht bieden. In 2022 wordt weer een (sterke) groei verwacht, in 2021 wordt door bronmaatregelen en de vergunningverlening en -uitgifte de orderportefeuille weer gevuld en zullen extra investeringen in duurzaamheid een bijdrage leveren. De EIB verwacht hierbij dat de bouwsector positief zal reageren op de jaren 2020 en 2021. Door een sterk dynamische onderliggende vraag en inhaalvraag van eerder vertraagde projecten kan de bouwproductie zich in de periode 2022-2024 weer sterk gaan ontwikkelen.

Ondanks de positieve ramingen voor de jaren na 2022 was het paneldebat gisteren, bestaande uit Hans de Boer (VNO-NCW), Job Dura (Dura Vermeer), Peter Glas (Deltacommissaris) en Marc van der Linden (Stedin Groep), toch gematigder. De unanieme conclusie was dat er op voorspelbare en transparante wijze structureel, innovatief en creatief geïnvesteerd en geproduceerd dient te worden om optimaal rendement te behalen uit de gehele bouwsector.

Dat er een kleine deuk in de bouwproductie te zien is in 2020 en 2021, betekent niet dat we in een nieuwe crisis belanden. Verre van zelfs; op de lange termijn zien de vooruitzichten er namelijk goed uit. Gecombineerd met een blijvende vraag aan capaciteit maakt komende periode een interessante en kansrijke periode op het gebied van overnames.

Bent u benieuwd wat de marktverwachtingen binnen de bouwsector voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Michiel Segers of Coen Peeters, adviseurs van VWG Corporate Finance.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.