Ook voor 2019 maar weer bezwaar maken tegen box 3?

Gepubliceerd op: 1 mei 2020

Een inmiddels jaarlijks terugkerende reminder betreft het (pro forma) bezwaar maken tegen de inkomstenbelasting die je betaalt over je inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Jaarlijks start de Bond voor Belastingbetalers een (proef)procedure tegen deze heffing.

Massaal bezwaar

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit aangegeven op deze bezwaren ook voor 2019 de procedure van massaal bezwaar van toepassing te verklaren.

LET OP: dit betekent niet dat iedereen, die belasting over box 3 betaalt, automatisch meelift op een positieve uitspraak.

Dat is alleen aan het geval wanneer je tijdig (pro forma) bezwaar hebt gemaakt tegen je definitieve aanslag. Tijdig betekent dat je binnen 6 weken na de dagtekening van de definitieve aanslag (de aanslag met in het nummer: H.96) een schriftelijk bezwaarschrift hebt ingediend bij de Belastingdienst.

Is bezwaar maken zinvol?

Zoals aangegeven, volstaat een pro forma bezwaar. Dat betekent dat je de bezwaren (nog) niet hoeft te motiveren. Er is dus niet veel inspanning (kosten) mee gemoeid.

De Hoge Raad heeft inmiddels uitgemaakt dat het systeem van belastingheffing in box 3 in strijd is met het Europese recht. Maar vooralsnog wordt het ongedaan maken daarvan overgelaten aan de wetgever. Die heeft tot nu toe nog niet meer dan enkele kleine aanpassingen gedaan. Het lijkt dan ook afwachten totdat de rechter echt ingrijpt.

Deskundigenadvies: compenseren

Onlangs heeft een commissie van deskundigen aan Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën een adviesrapport uitgebracht over wat de gevolgen zouden moeten zijn van het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad. De commissie concludeert dat de overheid gehouden is om te compenseren. Het Kabinet heeft in een reactie aangegeven dat zij het advies gaat bestuderen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.