Nog jubelen in 2022 of 2023

Gepubliceerd op: 17 oktober 2022

De “jubelton” wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Wat moet je doen om er nog gebruik van te kunnen maken?

Jubelton

“Jubelton” is de populaire benaming van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen die worden aangewend ten behoeve van de eigen woning van de begiftigde. Deze vrijstelling bedroeg in het eerste jaar exact € 100.000; vandaar de populaire naam jubelton. Inmiddels is het vrijstellingsbedrag als gevolg van indexering een stukje verhoogd. Voor verkrijgingen in 2022 bedraagt de vrijstelling € 106.671.

Naast de voorwaarde dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk wordt aangewend voor de fiscale eigen woning, geldt de voorwaarde dat de begiftigde ten tijde van de schenking 18 jaar of ouder, maar nog geen 40 jaar oud mag zijn. De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen door ouders aan kinderen. Ook wanneer de schenking van opa/oma, oom/tante of zelfs van een willekeurige derde afkomstig is, mag de vrijstelling worden toegepast.

Afgeschaft

De jubelton wordt met ingang van 1 januari 2024 afgeschaft. De bedoeling was afschaffing per 1 januari 2023, maar dat bleek in de computersystemen van de Belastingdienst niet mogelijk. Wel wordt het bedrag van de vrijstelling in 2023 fors verlaagd, naar € 28.947.

Een logische vraag die zich nu voordoet is: hoe kan ik er voor zorgen dat de vrijstelling nog kan worden toegepast? Het antwoord ligt uiteraard voor de hand: in 2022 schenken. Dat wil zeggen: het bedrag van de schenking in 2022 daadwerkelijk ten titel van schenking aan de begiftigde betalen (en in de aangifte schenkbelasting een beroep doen op de vrijstelling). De begiftigde moet het ontvangen bedrag vervolgens uiterlijk 31 december 2024 daadwerkelijk hebben gebruikt ten behoeve van zijn of haar eigen woning. Voor zover dat niet lukt, moet de schenking worden terugbetaald (of wordt eind 2024 alsnog schenkbelasting geheven).

Het is ook mogelijk om in 2022 een schenking te doen voor een lager bedrag dan het maximum van € 106.671 (LET OP: de schenking in 2022 moet dan wel hoger zijn dan de reguliere vrijstelling, die voor kinderen € 5.677 en voor andere verkrijgers € 2.274 bedraagt). Dan mag, als de begiftigde dan de 40-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, de schenking in 2023 worden aangevuld tot dit maximum. Het totale bedrag van de schenkingen in 2022 en 2023 moet dan uiterlijk 31 december 2024 daadwerkelijk zijn besteed aan de fiscale eigen woning.

Als in 2022 geen schenking onder de eigen woningvrijstelling wordt gedaan, kan in 2023, als de begiftigde dan de 40-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, maximaal € 28.947 onder de jubeltonvrijstelling worden geschonken. Dit bedrag moet dan uiterlijk 31 december 2025 daadwerkelijk aan de eigen woning zijn besteed.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.