Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving (VAMIL)

Gepubliceerd op: 26 juni 2017

De Milieu-investeringsaftrek maakt het voor bedrijven financieel aantrekkelijker om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daarnaast is het voor sommige investeringen ook mogelijk de VAMIL toe te passen, waardoor een liquiditeits- en rentevoordeel ontstaat.

Welke milieu-investeringen zijn subsidiabel

De MIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het overzicht van de milieu-investeringen is opgedeeld in de categorieën: “circulaire economie”, “voedselvoorziening en landbouwproductie”, “mobiliteit”, “klimaat en lucht”, “ruimtegebruik” en “bebouwde omgeving”.

Voorbeelden van subsidiabele milieu-investeringen zijn onder meer CO2-uitstoot beperkende voorzieningen, stofemissiereducerende technieken, apparatuur voor bodemsanering of materialen die voor een bepaald percentage uit gerecyclede content bestaan.

Hoogte subsidie

Ieder type investering is gekoppeld aan een code die de hoogte van de subsidie bepaalt. Investeringen waarvan de code begint met een:

  • F of G, komen voor 36% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek;
  • A of D, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
  • B of E, komen voor 13,5% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
  • A, B, C of F komen, naast de MIA, ook in aanmerking voor willekeurige afschrijving (VAMIL). Ondernemers die inkomstenbelasting- of vennootschapsbelastingplichtig zijn kunnen een bedrijfsmiddel versneld, normaal of vertraagd afschrijven, dan wel voor 75% in één jaar afschrijven, waardoor een liquiditeits- en rentevoordeel ontstaat.

Rekenvoorbeeld Milieu-investeringsaftrek

Stel, de fiscale winst bedraagt € 95.000 en u betaalt 20% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf. U investeert voor € 30.000 in een bedrijfsmiddel dat in de Milieulijst met code G is vermeld. De aftrek voor code G bedraagt 36% van € 30.000, dat is € 10.800. De fiscale winst wordt nu € 95.000 – € 10.800 = € 84.200.

Door gebruik te maken van de MIA regeling betaalt u € 16.840 belasting, zonder MIA zou dit € 19.000 zijn. Uw directe fiscale voordeel bedraagt hierdoor € 2.160.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrag aan milieu-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
  • U dient de MIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht tot levering aan te vragen.
  • U bent een Nederlandse ondernemer en betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Het bedrijfsmiddel staat vermeldt in de milieulijst. De lijst bestaat uit bedrijfsmiddelen waarvan is bewezen dat ze voldoen aan de betreffende normen.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek (EIA) én milieu-investeringsaftrek (MIA) tegelijk krijgen.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met uw adviseur op.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Major Q. Major Q is specialist op het gebied van subsidiewerving. Meer informatie over Major Q vind je hier.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.