Melding betalingsonmacht loopt door

Gepubliceerd op: 24 februari 2020

De bestuurder van een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, etc.) kan door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor door de BV niet betaalde belastingschulden (bestuurdersaansprakelijkheid).

Onbehoorlijk bestuur

Bestuurdersaansprakelijkheid is alleen aan de orde wanneer sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur. Daarvan is sprake wanneer een redelijk denkend bestuurder niet zo zou hebben gehandeld. Zie onder andere ons artikel Wanneer is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?.

De Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Maar als de rechtspersoon niet binnen 2 weken heeft gemeld dat verschuldigde belasting niet kan worden betaald (melding betalingsonmacht), wordt onbehoorlijk bestuur vermoed. Dit vermoeden mag de bestuurder dan nog wel weerleggen.

Melding betalingsonmacht

De melding van betalingsonmacht kan worden gedaan met een daarvoor bestemd formulier. Maar ook indien de Belastingdienst op een andere manier op de hoogte komt van de betalingsonmacht, is sprake van een geldige melding van betalingsonmacht.

Doorlopend

In 2014 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat na een tijdige en correcte melding van betalingsonmacht niet opnieuw meldingen hoeven te worden gedaan, zolang nog sprake is van een betalingsachterstand. Tenzij de Belastingdienst na ontvangst van een betaling schriftelijk heeft laat weten betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten.

In een zaak bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant speelt de vraag of op enig moment geen sprake meer is van een betalingsachterstand. Belanghebbende in deze zaak heeft in februari 2012 contact opgenomen met de Belastingdienst over niet betaalde naheffingsaanslagen. Voor deze aanslagen wordt een betalingsregeling afgesproken. De Rechtbank merkt deze gesprekken met de Belastingdienst aan als een geldige melding van betalingsonmacht.

Vervolgens legt de Belastingdienst ook over de tijdvakken maart 2012 tot en met juni 2012 naheffingsaanslagen op. En na het faillissement van de BV stelt de Belastingdienst de bestuurder aansprakelijk voor alle niet betaalde naheffingsaanslagen. De Rechtbank beslist dat de in februari 2012 gedane geldige melding van betalingsonmacht door is gelopen. Daar doet niet aan af dat de na februari 2012 opgelegde naheffingsaanslagen zijn betaald volgens het normale betalingspatroon. Elk van die aanslagen werd namelijk pas betaald nadat een aanmaning en/of dwangbevel was ontvangen. Na februari 2012 is steeds sprake geweest van een betalingsachterstand.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.