Maximaal 15% buitenlandse bronbelasting verrekenen

Gepubliceerd op: 18 april 2019

Wanneer je als inwoner van Nederland dividend ontvangt uit een ander land, wordt dat in Nederland met inkomstenbelasting belast. Je betaalt immers Nederlandse inkomstenbelasting over je wereldinkomen. Dat is je totale inkomen, waar ook ter wereld het is gegenereerd.

Dividend

Dividend is de beloning die de aandeelhouder ontvangt voor het beschikbaar stellen van kapitaal een rechtspersoon. Het is de uitkering van een deel van de door de rechtspersoon behaalde winst. Als je eigenaar bent van aandelen Shell, keert Shell je als beloning jaarlijks een deel van haar winst uit. Die uitkering is het dividend.

Dividend wordt in Nederland als zodanig niet met inkomstenbelasting belast. De aandelen Shell horen tot de grondslag van je inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Over die grondslag wordt, nadat er het heffingvrij vermogen is afgetrokken, een forfaitair rendement berekend. Dit forfaitaire rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting.

Bronbelasting

In belastingverdragen wordt het recht om over dividenden inkomstenbelasting te heffen toegewezen aan het woonland van de gerechtigde. Stel je belegt in aandelen in het Franse Airbus, dan moet je de waarde van die aandelen rekenen tot de grondslag van je Nederlandse inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Veel landen heffen op dividenden een bronbelasting. Op het dividend uit je aandelen Airbus wordt 30% aan Franse bronbelasting ingehouden. Je ontvangt van Airbus slechts 70% van het bruto dividend.

De meeste belastingverdragen kennen aan de bronstaat ook het recht toe tot om een bronbelasting te heffen. In de meeste gevallen mag de bronstaat (maximaal) 15% aan bronbelasting heffen.

Belastingverdrag

Via je Nederlands aangifte inkomstenbelasting kun je de buitenlandse bronbelasting op dividenden verrekenen met je Nederlandse inkomstenbelasting. Deze verrekening bedraagt echter maximaal de :

  • door de bronstaat daadwerkelijk geheven bronbelasting;
  • Nederlandse belasting die met de netto buitenlandse opbrengst samenhangt.

De tweede limiet is gelijk aan de bronbelasting die de bronstaat maximaal op grond van het belastingverdrag mag heffen. Dat is in de meeste verdragen 15%. Van de 30% Franse bronbelasting, die Airbus op je dividend heeft ingehouden, mag je dus met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting slechts 15% verrekenen. Het andere deel (eveneens 15%) moet de Franse fiscus aan je terugbetalen. Daarvoor is in het kader van het belastingverdrag een procedure ingesteld.

Geen discriminatie

De Hoge Raad heeft onlangs, zonder nadere motivering, bevestigd dat Nederland niet meer dan 15% aan buitenlandse bronbelasting op dividend hoeft te verrekenen. Er is geen sprake van schending van het vrije verkeer van kapitaal. En er is ook geen sprake van discriminatie, aangezien het door een inwoner van Nederland genoten dividend exact hetzelfde wordt behandeld: daarvoor wordt de 15% Nederlandse dividendbelasting verrekend.

Voor de verwerking van de te verrekenen buitenlandse bronbelasting bevat het aangiftebiljet inkomstenbelasting een aparte vraag. Je mag de Nederlandse dividendbelasting en de buitenlandse bronbelasting niet samentellen. Aangiftesoftware houdt niet altijd rekening met de maximaal te verrekenen buitenlandse bronbelasting. Dat moet je dan zelf in de gaten houden.

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.