Loon DGA (tijdelijk) omlaag (update 29 april 2020)

Gepubliceerd op: 29 april 2020

Eén van de maatregelen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn of haar salaris tijdelijk mag verlagen. Het salaris mag (tijdelijk) zelfs helemaal op nihil worden gezet. Wel moet aan het eind van 2020 worden bekeken welk salaris de DGA (alsnog) over het hele jaar moet ontvangen.

Goedkeuring

De Belastingdienst meldt op het Forum Fiscaal Dienstverleners dat zij een dergelijke salarisverlaging goedkeurt. Daarvoor hoeft geen vooroverleg te worden gepleegd.

Of de zogeheten gebruikelijk loonregeling, op grond waarvan de hoogte van het loon aan het eind van 2020 moet worden bepaald, wordt versoepeld, blijkt niet uit het voornoemde bericht.
Zonder enige versoepeling van deze regeling zal het uiteindelijk aan de DGA uit te betalen loon mede afhangen van hoe de economische situatie zich ontwikkelt. Dat kan per onderneming sterk verschillen.

Het is helaas niet mogelijk om reeds in aangiften loonheffingen verwerkt salaris terug te draaien (en de afgedragen loonbelasting terug te ontvangen).

Voordeel

Het voordeel van de (tijdelijke) verlaging van het salaris is duidelijk: dan hoeft (voorlopig) minder loonbelasting te worden afgedragen. Uiteraard is er dan ook geen loonbelasting waarvoor de BV de Belastingdienst om (bijzonder) uitstel van betaling moet verzoeken.

Nadeel is dat begin 2021, wanneer het loon alsnog in de aangifte loonbelasting wordt verwerkt, in één keer de totale loonbelasting moet worden opgehoest.
Een ander nadeel is wellicht dat in de loonadministratie meer handelingen moeten worden verricht, met hogere kosten als gevolg.

Managementfee

Veel DGA’s ontvangen hun salaris van hun holding. Die berekent daarvoor managementfee door aan de werkmaatschappij(en). Het ligt voor de hand dat met de verlaging van het salaris van de DGA ook de managementfee (tijdelijk) mag worden verlaagd, met de mogelijkheid de managementfee aan het einde van 2020 nader vast te stellen.

Wellicht is het nodig om de managementfee door te laten lopen. De DGA moet immers zijn of haar privébestedingen kunnen blijven doen. Dat kan door de in de holding ontvangen managementfee (of de middelen waarover de holding al beschikt) via de rekening-courant op te nemen. Of de DGA moet enige maanden leven op zijn of haar privévermogen.

Nu ook lager loon evenredig aan de omzetdaling

Inmiddels wordt ook toegestaan dat de DGA een loon geniet dat evenredig aan de omzet lager is. De praktische uitwerking zal gelijk zijn aan die tijdens de kredietcrisis in 2009 (zie het besluit dat destijds gold). Deze goedkeuring is te vinden in het besluit dat we beschrijven in ons artikel Weer een plukje aanvullende tijdelijke noodmaatregelen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.