Laten we weer eens naar je financiële planning kijken

Gepubliceerd op: 11 september 2019

Gewijzigde tarieven voor de inkomstenbelasting in box 1 en 2. Een nieuw systeem voor het bepalen van je inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Lagere tarieven in de vennootschapsbelasting, die toch weer niet doorgaan. Een pensioenakkood en pensioenfondsen die moeten gaan korten. Rente betalen op je spaarrekening. Genoeg fiscale en economische ontwikkelingen om je financiële planning weer eens tegen het licht te (laten) houden.

Veel minder pensioen

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. En recent stonden de kranten vol naar aanleiding van het na veel onderhandelen gesloten pensioenakkoord.

Maar ook afgezien van deze belangrijke zaken zullen de uitkeringen van de mensen die in de opbouwfase van hun pensioen zitten, relatief lager zijn dan die van de huidige gepensioeneerden. Het pensioen wordt immers al lang niet meer opgebouwd op basis van het laatstverdiende loon. In het beste geval is een gemiddelde van je loon nog de basis voor je pensioenopbouw. Veel vaker stort de werkgever een premie waarmee op de pensioendatum een aanspraak moet worden aangekocht (beschikbare premieregeling).

Als je na je pensioenering minder inkomen verwacht als gevolg van lagere pensioenuitkeringen moet je interen op je vermogen. Daarmee moet je nu al rekening houden in je financiële planning. Je zult een stuk van je netto inkomen opzij moeten zetten om vermogen op te bouwen waarop je later kunt interen.

Een ander aandachtspunt rond pensioenen is het inkomen van je nabestaanden. Doordat nabestaandenpensioenen tegenwoordig bijna altijd op risicobasis zijn verzekerd, is er na je overlijden lang niet altijd (voldoende) inkomen voor je nabestaanden.

ZZP-ers

ZZP-ers zijn als zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor de opbouw van hun oudedagsvoorziening. Pensioenaanspraken worden immers alleen opgebouwd door werknemers. Over de mogelijkheid voor ZZP-ers om pensioen op te bouwen wordt door de politiek nog steeds gesproken. Duidelijk is dat voor ZZP-ers hun financiële planning zo mogelijk nog belangrijker is dan voor werknemers.

Rente betalen bij je spaargeld

We schijnen niet te ontkomen aan negatieve rente op onze spaarrekeningen. Maar ook op dit moment is de spaarrente al zo laag dat in je financiële planning niet met enig rendement kan worden gerekend. Gelukkig zijn er andere middelen om je spaargeld te beleggen, maar daar zitten meestal ook hogere risico’s aan verbonden.

Voor spaarders wordt de heffing van inkomstenbelasting in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) verlaagd. Maar over andere bezittingen dan spaartegoeden is meer inkomstenbelasting verschuldigd. De bedoeling is dat deze wijziging per 1 januari 2022 van kracht wordt. We leggen het uit in ons artikel Spaargeld tot € 440.000 belastingvrij.

Als je spaargeld is ondergebracht in een spaar-BV kan die, zoals het er nu naar uit ziet, in elk geval tot eind 2021 in de lucht blijven.

Planning

Natuurlijk blijft de toekomst onzeker, maar dat is altijd zo geweest. Hoe je je financiele huishouding het best plant, ligt aan je persoonlijke omstandigheden en wensen.

Belangrijk is dat je de vinger aan de pols houdt. Dat doe je door een financiële planning te maken en die geregeld kritisch te houden tegen je actuele situatie en wensen, rekening houdend met de gewijzigde fiscale en economische omstandigheden.

 

 

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Pin It on Pinterest

Share This