Kerstpakket voor niet-werknemer

Gepubliceerd op: 27 november 2014

20160819_financieel_steuntje

Uw werknemers krijgen tegen het het eind van het jaar een kerstpakket van u en natuurlijk geeft u ook aan de schoonmaker als blijkt van waardering voor zijn of haar werk zo’n pakket. Maar de schoonmaker is niet bij u in dienst, maar bij het schoonmaakbedrijf. Moet u dan toch loonbelasting afdragen over de waarde van het pakket of moet, als u daarvoor kiest, het pakket ten laste van uw vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)?

Het uitgangspunt is helder: een kerstpakket is een voordeel uit de dienstbetrekking van de werknemer en moet dus worden belast. Het maakt niet uit van wie het voordeel afkomstig is. Maar de belasting hoeft niet door u te worden afgedragen. Dat moet de werkgever, voor de schoonmaker dus het schoonmaakbedrijf, doen.

De werkgever kan vanzelfsprekend alleen loonbelasting afdragen over door derden verstrekte loonbestanddelen wanneer hij weet dat zijn werknemer dit loon heeft ontvangen. Naast het loon dat de werkgever zelf betaalt of verstrekt, moet hij daarom de loonbelasting afdragen ten aanzien van:
– voordelen verstrekt door een derde, maar in opdracht en voor rekening van de werkgever;
– voordelen verstrekt door een andere concernmaatschappij, met medeweten van de werkgever;
– fooien en dergelijke prestaties van derden.

Door een werknemer ontvangen loonbestanddelen die hier niet aan voldoen, vallen uiteraard niet buiten de belastingheffing. De verstrekker en de werkgever hoeven geen loonbelasting in te houden, maar de werknemer zelf moet het loonbestanddeel wel aangeven in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Formeel moet de verstrekker van het voordeel bij de Belastingdienst opgaaf doen van de aan derden betaalde bedragen.

Naast (bijvoorbeeld) de schoonmaker is de directeur-grootaandeelhouder (dga) zelf vaak ook niet in dienst bij de vennootschap die het kerstpakket verstrekt, maar bij zijn persoonlijke holding. Voor de dga geldt het bovenstaande dan uiteraard ook. Alleen zal de inhoudingsplichtige (de persoonlijke holding van de dga) in het algemeen niet kunnen volhouden niet te weten van het door de werkmaatschappij verstrekte loon.

Ook van de bijna 1 miljoen ZZP-ers in Nederland zullen velen een kerstpakket ontvangen. Zij moeten de waarde van het pakket meenemen in het resultaat uit overige werkzaamheden of in de winst uit onderneming die ze (of hun B.V.) als ZZP-er genieten en via die weg belasting betalen over het ontvangen voordeel.

Het kerstpakket is uiteraard alleen een voorbeeld. De hiervoor beschreven regels gelden voor alle voordelen die werknemers en ZZP-ers van derden ontvangen.

Andere artikelen