Je aangifte IB 2017: wonen in het buitenland

Gepubliceerd op: 16 april 2018

Hoofdregel: je betaalt inkomstenbelasting in het land waar je woont.
Uitzondering: over inkomen uit specifieke bronnen betaal je inkomstenbelasting in het land waar het inkomen is ontstaan.

Wonen in het buitenland

Het is de meeste mensen wel duidelijk waar ze wonen. Toch is de fiscale woonplaats geregeld onderwerp van discussie met de Belastingdienst.

Je fiscale woonplaats is daar waar het centrum van je sociale leven is. Daar waar je sport, je vrienden ontmoet, naar de kerk of moskee gaat, waar je gezin woont, je kinderen naar school gaan, enzovoorts. Dat hangt dus volledig af van jouw specifieke situatie.

Inkomen uit Nederlandse bron

Als je in het buitenland woont, worden alleen specifieke Nederlandse inkomsten in Nederland belast. Het gaat in grote lijnen om de volgende inkomsten:

  • winst uit een in Nederland gevestigde onderneming;
  • loon uit een in Nederland uitgeoefende dienstbetrekking;
  • resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland;
  • periodieke uitkeringen, voor zover de premies in Nederland zijn afgetrokken;
  • inkomen uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap;
  • inkomen uit in Nederland gelegen onroerende zaken.

Niet in deze opsomming genoemd inkomen wordt bij iemand die in het buitenland woont, niet in Nederland belast. Als je bijvoorbeeld in Duitsland woont en in Nederland werkt, wordt je loon belast met Nederlandse loon- en inkomstenbelasting. Maar je bankrekeningen worden in Nederland niet belast, ook niet wanneer je ze aanhoudt bij een Nederlandse bank. Die horen niet tot de grondslag voor je inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Je vakantiehuisje aan de Zeeuwse kust is een in Nederland gelegen onroerende zaak. Dat wordt wel in Nederland belast.

Dubbele heffing

Als je inkomsten geniet uit het buitenland, loop je het risico dat beide landen belasting willen heffen over die inkomsten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Die verdragen bevatten afspraken om internationale dubbele belastingheffing te voorkomen. Voor landen waarmee geen verdrag is gesloten, kan het besluit voorkoming dubbele belastingheffing worden toegepast. Binnen het Koninkrijk geldt een specifieke regeling.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Doordat je in Nederland alleen belasting betaalt over specifiek aangewezen inkomen, heb je als in het buitenland woonachtige belastingplichtige geen recht op tegemoetkomingen (bijvoorbeeld de heffingskortingen en de aftrek van eigen woningrente). Die mag je alleen claimen wanneer je een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. Aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen, lees je in ons artikel Buitenlandse belastingplichtige – aangifte IB 2015. Het formulier voor de verklaring dat je inkomen voor 90% of meer in Nederland wordt belast, vind je hier.

C-biljet

Als je het hele jaar in het buitenland woont, doe je in Nederland aangifte via een C-biljet. In het jaar waarin je naar het buitenland verhuist, dien je een M-biljet in. Hetzelfde biljet gebruik je in het jaar van je terugkeer naar Nederland.

Het C-biljet kun je in de meeste gevallen digitaal indienen. Lukt dat niet, dan stuurt de Belastingdienst je op verzoek (Belastingtelefoon Buitenland: +31 555 385 385) een papieren exemplaar. Een M-biljet kun je online aanvragen.

Premies

Dit artikel gaat over de heffing van inkomstenbelasting. Als je in het buitenland woont, moet je daarnaast beoordelen of je in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen. Niet verzekerd zijn, betekent uiteraard dat je geen premies betaalt. De regels voor verzekeringsplicht staan los van die voor belastingplicht. Woon je in een ander land van de Europese Unie, dan raadpleeg je de verordening. Met een klein aantal landen buiten de EU heeft Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.