Buitenlands belastingplichtige – aangifte IB 2015

Gepubliceerd op: 8 februari 2016

buitenlands belastingplichtige VWGNijhof

Ook een buitenlands belastingplichtige moet binnenkort voor 2015 in Nederland de aangifte inkomstenbelasting inleveren. Dat moet met een zogeheten C-biljet, maar veel buitenlands belastingplichtigen dienen inmiddels hun Nederlandse aangifte via elektronische weg in bij de Belastingdienst. Het aangifteprogramma voor 2015 is nog niet beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Uiteraard maakt VWGNijhof gebruik van aangiftesoftware waarmee wij ook de aangiften van buitenlands belastingplichtigen voor u kunnen verzorgen.

Buitenlands belastingplichtige

Buitenlands belastingplichtige is de persoon die zijn of haar fiscale woonplaats niet in Nederland heeft, maar wel specifiek aangewezen inkomsten geniet, die een band hebben met Nederland.
De fiscale woonplaats van een belastingplichtige kan afhangen van veel verschillende feitelijke omstandigheden. Bepaald moet worden waar iemand het centrum van zijn of haar sociale leven heeft.

Nieuw

Nieuw per 1 januari 2015 is dat een buitenlands belastingplichtige zijn of haar heffingskortingen en persoonlijke aftrekposten alleen in Nederland geldend mag maken wanneer hij of zij een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is. Dat is een belastingplichtige die:
* woont in een lidstaat van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of in onze overzeese gemeente (Bonaire, Saba of Sint Eustatius) en;
* van wiens wereldinkomen minstens 90% in Nederland is onderworpen aan inkomstenbelasting.

Het wereldinkomen is al het inkomen dat de belastingplichtige geniet, waar ook ter wereld dit inkomen wordt gegenereerd. Om controle van de 90%-eis door de Belastingdienst mogelijk te maken, moet de buitenlandse belastingplichtige, die stelt te kwalificeren, aan de Nederlandse fiscus bij de aangifte een inkomensverklaring van de belastingautoriteiten van zijn of haar woonland overleggen.

In een brief van 3 februari 2016 aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat ook het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (binnen- en buitenlands) moet worden meegenomen voor de toets aan het 90%-criterium.

Duitsland: nieuw belastingverdrag

Met onze Oosterburen hebben we een op 1 januari 2016 van kracht geworden nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Voor de aangifte 2015 is dat verdrag uiteraard nog niet van belang, maar het samenstellen van de aangifte 2015 is uiteraard een prima aanleiding om te beoordelen of het nieuwe belastingverdrag gevolgen heeft voor de fiscale en financiële positie van de in Duitsland woonachtige buitenlands belastingplichtige.

Uiteraard kan het nieuwe belastingverdrag ook gevolgen hebben voor inwoners van Nederland die inkomen uit Duitsland genieten. Zie bijvoorbeeld ons artikel Nederlands pensioen in Duitsland.

Premies volksverzekeringen

Los van de belasting kan een buitenlands belastingplichtige premies volksverzekeringen verschuldigd zijn. Daarvoor moet worden vastgesteld of betrokkene kwalificeert als verzekerde. Dit geschiedt niet met het belastingverdrag van belang. Binnen de Europese Unie moet daarvoor een EU-verordening worden geraadpleegd. Buiten de Europese Unie heeft Nederland met een aantal landen specifieke verdragen aangaande de verzekeringsplicht.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.