Is de BTW op een kassabon aftrekbaar?

Gepubliceerd op: 17 augustus 2015

20150303_postbelastingdienst_VWGNijhof

Een ondernemer die BTW-plichtig is, kan de BTW op zijn aankopen als voorbelasting in aftrek brengen. Voorwaarde is onder andere dat de BTW is vermeld op een factuur die aan de factuureisen voldoet. Eén van de factuureisen is dat naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van de afnemer op de factuur zijn vermeld. Op een kassabon staan over het algemeen niet de NAW-gegevens van de afnemer vermeld. Toch kan de BTW op deze kassabon onder voorwaarden als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Vereenvoudigde factuur
Als het factuurbedrag (inclusief BTW) niet hoger is dan € 100 is het mogelijk om de BTW-aftrek te baseren op een vereenvoudigde factuur. Een vereenvoudigde factuur moet de volgende gegevens bevatten:

1. datum van uitreiking;
2. NAW van de leverancier of dienstverrichter;
3. welke goederen of diensten zijn geleverd;
4. het te betalen BTW-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend.

Een kassabon voldoet over het algemeen wel aan de gegevens die verplicht zijn voor een vereenvoudigde factuur. Als het bedrag op de kassabon niet hoger is dan € 100 (inclusief BTW) kan de BTW op deze kassabon als voorbelasting in aftrek komen. U hoeft dan dus niet te vragen om een factuur die voldoet aan alle overige factuureisen.
U moet wel aannemelijk kunnen maken dat de met de vereenvoudigde factuur aan u berekende goederen of diensten zijn aangeschaft in het kader van uw onderneming.

Let op! Bij leveringen en diensten buiten Nederland kunt u over het algemeen geen vereenvoudigde factuur uitreiken.

Aftrek voorbelasting
Of u de BTW op de kassabon volledig in aftrek kan brengen, is afhankelijk van de leveringen of diensten die u verricht. Zijn deze volledig belast met BTW, dan kunt u uw voorbelasting volledig in aftrek brengen. Bij volledig vrijgestelde leveringen of diensten kunt u uw voorbelasting helemaal niet in aftrek brengen. Bij gemengde leveringen of diensten kunt u uw voorbelasting deels in aftrek brengen. Neem voor meer informatie over uw eigen situatie contact met ons op.

Brandstofbonnen
Voor brandstofbonnen van € 100 of meer (inclusief BTW) geldt dat de voorbelasting ook aftrekbaar is, ondanks dat de NAW-gegevens van de afnemer ontbreken. Voorwaarde hierbij is dat door de wijze van betalen traceerbaar is wie de afnemer is. Dit kan bijvoorbeeld door met een op naam van de onderneming gestelde bankpas, creditcard of brandstofpas de brandstof af te rekenen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.