Informatieplicht werkgever inzake fiscale wijzigingen

Gepubliceerd op: 21 november 2023

De Hoge Raad heeft beslist dat op de werkgever, op grond van goed werkgeverschap, de plicht rust om werknemers te informeren over relevante fiscale wijzigingen.

Hoofdregel

De hoofdregel is, aldus de Hoge Raad, overigens dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het nakomen van zijn fiscale verplichtingen. De werkgever heeft daarbij ook niet een adviserende rol.

Bijzondere omstandigheden

Maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de werkgever toch gehouden is om de werknemer op de hoogte te stellen van wijzigingen die relevant zijn voor de fiscale positie van de werknemer. Dat is met name het geval wanneer de informatie ook van belang is voor de verplichtingen die uit hoofde van de loonbelasting op de werkgever rusten, omdat de werkgever vanzelfsprekend kennis moet hebben van dergelijke informatie. Daarnaast acht de Hoge Raad de mogelijke negatieve gevolgen voor de werknemer van belang.

De zaak betreft twee piloten met de Zwitserse nationaliteit, die in dienst zijn bij de KLM. Tot 2012 zijn deze werknemers niet belastingplichtig in Nederland. Nadat het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in werking is getreden, zijn de vliegers wel belastingplichtig in Nederland. Aan de piloten worden over 2017 en 2018 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd, waarvoor zij de KLM aansprakelijk houden. Deze vordering wordt toegewezen.

Schade

Uit de procedure blijkt niet wat de KLM precies aan de piloten moet vergoeden. Voor zover dat de op de navorderingsaanslagen verschuldigde belasting is, zal die vergoeding fiscaal weer kwalificeren als loon, waarover de werknemer in Nederland belasting zijn verschuldigd.

Andere artikelen