Huurkorting: uitkering uit TVL telt mee

Gepubliceerd op: 15 maart 2021

Zoals verwacht verschijnen er meer uitspraken naar aanleiding van discussies tussen verhuurders en huurders over huurkorting in verband met de coronacrisis. Rechtbank Amsterdam kijkt daarbij niet naar de ontvangen NOW-subsidie, maar wel naar de TVL.

50/50

In ons artikel Huurkorting door coronacrisis (2) ging het om een café/restaurant dat werd geconfronteerd met verplichte sluiting. De kantonrechter besloot dat in deze periode 50% van de huur moet worden betaald. En 75% in de perioden, waarin de zaak weliswaar open was, maar met verregaande beperkingen.

37,5%

Bij de Rechtbank Amsterdam gaat het om een hotel in Amsterdam. Dat wordt niet verplicht gesloten, maar het heeft wel te maken met een omzetdaling van 75%. Die wordt veroorzaakt door een zeer fors lagere bezetting en een lagere gemiddelde kamerprijs.

Ook deze rechtbank hanteert als uitgangspunt dat de tegenvaller gelijkelijk over huurder en verhuurder moet worden verdeeld. Voor de periode van 16 maart tot en met 31 december 2020 wordt de huurprijs verlaagd met de helft van de omzetdaling, ofwel met 37,5%.

Voor de periode van 1 januari 2021 tot het moment dat de overheid de beperkende maatregelen opheft of de omzet weer op peil is, wordt de huur verlaagd volgens de volgende formule: oorspronkelijke huurprijs – (omzetdaling% / 2) = gewijzigde huurprijs.

NOW niet, TVL wel

De verhuurder is van mening dat de door het hotel ontvangen subsidie in het kader van de NOW tot de omzet moet worden gerekend. De Rechtbank gaat in die stelling niet mee. De NOW moet buiten beschouwing worden gelaten omdat deze subsidie is geoormerkt om bij te dragen in de loonkosten.

De subsidie in het kader van de TVL daarentegen is mede bedoeld ter dekking van de vaste laten. De huur is onderdeel van de vaste lasten. Niet duidelijk is wel deel van de TVL precies betrekking heeft op de huur. Het hotel heeft in de berekeningen van haar omzet de volledige TVL-subsidie meegenomen.

Overige stellingen

De verhuurder stelde dat het hotel te weinig heeft gedaan om de schade te beperken. Het hotel heeft echter duidelijk gemaakt dat het zich voldoende heeft ingespannen om klanten te trekken. Daarbij heeft het zich gericht op de lokale markt en de thuiswerker. Tevens zijn sterk gereduceerde prijzen gehanteerd.

Ook vond de verhuurder dat het hotel een deel van haar personeel had moeten ontslaan om de huur te kunnen betalen. Deze stelling volgt de Rechtbank niet, aangezien het hotel aanspraak had gemaakt op de NOW.

Tot slot heeft de verhuurder niet aannemelijk gemaakt dat de managementfees er voor hebben gezorgd dat de huur niet kan worden betaald. Deze fees zijn namelijk verminderd en vanaf september 2020 op nihil gezet.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.