Het belang van huwelijkse voorwaarden

Gepubliceerd op: 11 augustus 2021

Wist je dat je huwelijkse voorwaarden ook tijdens het huwelijk kunt wijzigen?

In je huwelijkse voorwaarden leg je de afspraken vast die je met je partner maakt voor tijdens het huwelijk. Daarnaast maak je ook afspraken voor het geval dat het huwelijk eindigt door een echtscheiding of overlijden.

Wat niet iedereen zich realiseert is dat de huwelijkse voorwaarden grote fiscale gevolgen kunnen hebben. Hierover schreven we bijvoorbeeld eerder: Beperk de te betalen inkomstenbelasting na overlijden).

Belangrijk dus, om de huwelijkse voorwaarden er eens in de zoveel tijd bij te pakken en te bezien of ze nog aansluiten bij jullie wensen.

Globaal bezien kunnen enkele varianten van het huwelijk worden onderscheiden:

  • gemeenschap van goederen
  • gehuwd na 1 januari 2018
  • finaal verrekenbeding
  • periodiek verrekenbeding

Gehuwd in gemeenschap van goederen

Ben je vóór 1 januari 2018 in het huwelijksbootje gestapt en ben je vooraf niet langs de notaris gegaan? Dan ben je automatisch gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.

Dit betekent dat alle goederen en schulden van jou en je partner gemeenschappelijk zijn. In het geval van een echtscheiding wordt al het vermogen 50/50 gedeeld. Op het moment dat één van de echtgenoten komt te overlijden, dient over de helft van het totale vermogen erfbelasting te worden betaald.

Gehuwd na 1 januari 2018

Voor huwelijken die na 1 januari 2018 zijn gesloten gelden andere wettelijke regels. De wetgever was van mening dat het regime van een algehele gemeenschap van goederen niet goed aansloot bij de wensen in de samenleving. De belangrijkste wijziging is dat niet automatisch alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Hetgeen iedere echtgenoot bij aanvang van het huwelijk al heeft, blijft privévermogen. Goederen die al van beide echtgenoten samen zijn, vallen wel in de huwelijksgemeenschap. Daarnaast vallen giften en erfenissen in het privévermogen van degene die de gift of erfenis ontvangt.

Wil je toch liever alles delen? Dat kan! Je kunt in de huwelijkse voorwaarden bepalen dat al het vermogen gemeenschappelijk wordt, zoals dat ook vóór 1 januari 2018 gold.

Gehuwd met finaal verrekenbeding

Veel echtparen zijn voor het huwelijk langs de notaris gegaan om het een en ander vast te leggen in hun huwelijkse voorwaarden. Vaak komen we in de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding tegen. Dit beding houdt in dat het vermogen aan het einde van het huwelijk wordt verdeeld alsof sprake is van een gemeenschap van goederen.

Het finaal verrekenbeding lijkt hiermee erg op een gemeenschap van goederen, maar dat is het niet. Belangrijk verschil is dat je niet daadwerkelijk alle spullen hoeft te delen. Je dient enkel de waarde te vergoeden aan de minst vermogende echtgenoot.

Stel de ene echtgenoot heeft een woning met een waarde van 100 en de andere echtgenoot heeft een vermogen van 0. De minst vermogende echtgenoot krijgt bij het einde van het huwelijk een vordering van 50 op de vermogende echtgenoot, maar krijgt dus niet de helft van de woning. Het vermogen van de vermogende echtgenoot bestaat dan uit de woning, met een waarde van 100, minus een schuld van 50 aan de minst vermogende echtgenoot. Beide echtgenoten hebben na de verrekening een vermogen van 50.

Het finaal verrekenbeding kan worden overeengekomen enkel voor het geval van beëindiging van het huwelijk door het overlijden van een van de echtgenoten

Gehuwd onder koude uitsluiting

Indien je bent gehuwd onder koude uitsluiting heb je samen met je partner in jullie huwelijkse voorwaarden vastgelegd dat jullie geen vermogen met elkaar delen. Eventueel kan worden afgesproken dat het inkomen, dat in een jaar niet is uitgegeven, met elkaar wordt gedeeld. Dit noemen we een periodiek verrekenbeding. Na een aantal jaar huwelijk is het natuurlijk mogelijk dat je wel wat meer met je echtgenoot zou willen delen. Het is dan mogelijk de huwelijkse voorwaarden aan te passen en bijvoorbeeld een finaal verrekenbeding op te nemen.

In kaart brengen

Wat staat er in jouw huwelijkse voorwaarden? Wellicht heb je helemaal geen huwelijkse voorwaarden opgesteld met je partner of liggen ze al jaren in de kast. Ben je benieuwd wat de (fiscale) uitwerking is van je huwelijk? We helpen je graag dit in kaart te brengen.

Andere artikelen