Help! Mijn bijzonder uitstel loopt af!

Gepubliceerd op: 31 juli 2020

Voor vele ondernemers loopt binnenkort het bijzonder uitstel van betaling af of is dit al gebeurd. Wat nu? Wil je de termijn voor bijzondere uitstel wel of niet verlengen? Wat zijn de gevolgen voor de betalingen?

Bijzonder uitstel van betaling

In ons artikel Bijzonder uitstel van betaling, een update beschrijven we de voorwaarden die gelden om bijzonder uitstel van betaling te verkrijgen bij betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Zodra het verleende uitstel afloopt, dient de keuze te worden gemaakt om het bijzonder uitstel wel of niet te verlengen. Deze keuze heeft vervolgens gevolgen voor de betalingen.

Geen verlenging

Indien je besluit geen verlenging aan te vragen moet je alle nieuwe aangiften en aanslagen op tijd betalen. De belastingschulden waarvoor je de afgelopen 3 maanden bijzonder uitstel hebt gekregen en die nog niet zijn betaald, hoef je niet direct te betalen! De Belastingdienst zal je na de zomer een brief sturen met daarin een ‘voorstel voor een betalingsregeling’. Hoe dit betalingsvoorstel er uit zal zien is nog onbekend.

Belastingschulden waarvan de betalingsverplichting ontstaan na afloop van de uitstelperiode, vallen niet onder de regeling. Deze belastingschulden dienen gewoon vóór afloop van de betalingstermijn betaald te worden. Betaal dus altijd de nieuwste aanslagen als eerste!

De op aangiften loonbelasting en btw verschuldigde bedragen dienen dus tijdig betaald te worden. Er mag niet meer gewacht worden op een naheffingsaanslag. Doe je dit wel dan wordt de boete voor je betaalverzuim niet vernietigd.

Voorbeeld

Je hebt op 23 april 2020 bijzonder uitstel van betaling aangevraagd. Je 3 maanden uitstel lopen dan tot 23 juli 2020. Indien je niet om verlenging vraagt dien je alle betalingsverplichtingen die zijn ontstaan op of na 23 juli 2020 tijdig betalen.

Je hebt een naheffingsaanslag loonheffingen ontvangen, die betrekking heeft op de maand mei 2020. De betalingstermijn voor deze naheffingsaanslag loopt af op 25 juli. De betalingsverplichting was al ontstaan op 30 juni 2020, toen de aangifte is ingediend en betaald diende te zijn. Deze aanslag loopt dus mee in het eerste uitstel en hoef je dus nog niet te betalen.

Verder dien je op 31 juli 2020 de aangifte btw over het twee kwartaal van 2020 in. De betalingsverplichting ontstaat op 31 juli 2020. Deze belastingschuld loopt dus niet mee in het eerste uitstel. De aanslag dient op 31 juli 2020 betaald te zijn om een boete voor betaalverzuim te voorkomen.

Wel verlenging

Indien je niet over voldoende liquiditeiten beschikt om de nieuwe belastingschulden te kunnen betalen, is het mogelijk om het bijzonder uitstel te verlengen. Over de verlenging kun je meer informatie vinden in dit artikel: Bijzonder uitstel van betaling, een update.

Door verlenging van het uitstel hoef je ook de aanslagen die je de komende tijd ontvangt voorlopig niet te betalen. Deze aanslagen zullen ook meelopen in de betalingsregeling. Het bijzonder uitstel heeft een tijdelijk karakter en zal worden ingetrokken als de omstandigheden dit mogelijk maken.

Indien je een verzoek om verlenging indient is het mogelijk dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst. Gedurende de periode die de Belastingdienst nodig heeft om op je verzoek te beslissen, loopt het uitstel van betaling uiteraard door.

Zomer

De oudere aanslagen kun je dus in ieder geval tot na de zomer laten liggen. Voor de nieuwe belastingschulden dient de keuze te worden gemaakt of dat er verlenging wordt aangevraagd of dat deze betaald worden. Het belang zit vooral in het voorkomen van boetes.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.