Hefboom in box 3

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022

In het tijdelijke systeem van heffing van inkomstenbelasting over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) zit het hefboomeffect.

Hefboomeffect

Het hefboomeffect is een economisch principe: het rendement op een belegging kan hoger zijn wanneer de belegging deels met geleend geld wordt gefinancierd.

Stel je koopt een pand voor € 1.000.000 en financiert dat voor de helft met eigen geld en voor de andere helft met een lening van de bank. Op de lening betaal je 4% rente. De verhuur van het pand levert je een jaarrendement op van 6,5%.

Het pand levert dan op jaarbasis € 65.000 op. Je betaalt aan de bank € 20.000 aan rente. Per saldo houd je jaarlijks € 45.000 over. Gerelateerd aan je eigen vermogen van € 500.000 bedraagt je rendement dan 9%. Door het hefboomeffect is dat is meer dan de 6,5% jaarrendement.

Box 3

Dit effect zit vanaf 2023 tot en met 2025 ook in box 3 (hoe deze heffing er vanaf 2026 uit komt te zien, is op dit moment nog niet duidelijk). Voor de bepaling van het forfaitaire inkomen wordt namelijk ten aanzien van de overige bezittingen gerekend met een hoger rendement dan ten aanzien van de schulden.

Een rekenvoorbeeldje waarbij we er van uitgaan dat alleen het hiervoor al aangehaalde pand, met financiering, in box 3 zit. Het heffingvrije vermogen nemen we voor het gemak niet mee in de berekening.

Het forfaitaire rendement voor de overige bezittingen bedraagt in 2023: 6,17% (6,17% * € 1.000.000 = € 61.700). Het forfaitaire rendement voor de schulden is nog niet bekend, maar zal naar verwachting rond 2,5% bedragen (2,5% * € 500.000 = € 12.500). Het belastbare inkomen in box 3 komt dan op € 49.200. Gerelateerd aan het per saldo in box 3 belaste vermogen (€ 500.000) betekent dit dat een rendement van bijna 10% wordt belast (in plaats van 6,17%).

Wijziging

Of deze manier van berekenen van het forfaitaire inkomen in box 3 acceptabel is, moet de politiek bepalen. In het wettelijke systeem dat tot en met 2022 wordt gehanteerd, is deze hefboom niet verwerkt. Het forfaitaire inkomen zou in dat systeem, vereenvoudigd weergegeven, als volgt worden berekend: 6,17% * (€ 1.000.000 -/- € 500.000) = € 30.850.

Beleggers die hun vermogen in box 3 deels met schulden hebben gefinancierd, moeten er rekening houden dat ze met ingang van 2023 (vaak fors) meer inkomstenbelasting gaan betalen. Naast het hiervoor beschreven hefboomeffect wordt ook het tarief verhoogd, van 31% in 2022 naar 32% in 2023 (2024: 33% en 2025: 34%).

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.