Handreiking online borrel

Gepubliceerd op: 1 juli 2021

Thuiswerkende werknemers krijgen van hun werkgever een borrelpakket (hapjes en drankjes) voor een online borrel. Hoe moet hier in het kader van de werkkostenregeling mee worden omgegaan? De Belastingdienst heeft er op het Forum Salaris een handreiking over gepubliceerd.

Loon

De wet definieert het begrip “loon” als “al hetgeen uit de dienstbetrekking wordt genoten“. Het borrelpakket moet dan ook met loonbelasting worden belast. Het is loon in natura.

Belast wordt de factuurwaarde: het bedrag dat de werkgever, inclusief de BTW (ook wanneer de werkgever de BTW aftrekt), heeft betaald voor de inkoop van het borrelpakket. Ook de verzendkosten horen tot de waarde van het borrelpakket.

Geen gerichte vrijstelling

Het borrelpakket valt niet onder een gerichte vrijstelling.

Geen nihilwaardering

Consumpties op het werk worden op nihil gewaardeerd. Dat geldt ook voor consumpties die op het werk worden genuttigd direct voor of na de werktijd. Vind de borrel na het werk plaats in de kroeg, dan geldt de nihilwaardering niet.

De thuiswerker nuttigt de hapjes en drankjes uit het borrelpakket vanzelfsprekend thuis. Maar de thuiswerkplek is voor de loonbelasting alleen de werkplek indien:

  • de werkruimte een eigen opgang en eigen sanitaire voorzieningen heeft;
  • werkgever en werknemer een zakelijke huurovereenkomst hebben gesloten, op grond waarvan alleen de werkgever over de ruimte beschikt;
  • de werknemer in die ruimte werkt.

Vrije ruimte

De werkgever mag het borrelpakket uiteraard wel aanwijzen voor de vrije ruimte. Dan wordt het pakket alleen belast indien en voor zover met het totaal van de aangewezen loonbestanddelen het maximum van die vrije ruimte wordt overschreden. Over het bedrag van de overschrijding betaalt de werkgever 80% aan loonheffing.

Onder andere om onbelaste online borrels mogelijk te maken, heeft de Regering in zowel 2020 als 2021 de vrije ruimte verhoogd naar 3%. Deze verhoging geldt slechts voor de loonsom tot € 400.000. Zie ook ons artikel Benut de extra vrije ruimte.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.