Benut de extra vrije ruimte

Gepubliceerd op: 10 augustus 2020

In verband met de coronacrisis is het vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) flink verruimd. Je hebt tot het eind van het jaar om deze extra vrije ruimte optimaal te benutten.

Vrije ruimte

De vrije ruimte van de WKR bedraagt in 2020 over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% (in plaats van 1,7%). Boven € 400.000 aan fiscale loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Bij een fiscale loonsom van (bijvoorbeeld) € 750.000 wordt de vrije ruimte als volgt berekend:

3% * € 400.000 = € 12.000
1,2% * € 350.000 = € 4.200
Totaal € 16.200

Tot het bedrag van de vrije ruimte kunnen werkgevers aan hun werknemers belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen doen. Voorwaarde is wel dat de vergoeding of verstrekking niet in belangrijke mate (30% of meer) ongebruikelijk is.

Benutten

We roepen werkgevers bijna elk jaar op om na de vakantie(periode) te bekijken of de vrije ruimte optimaal wordt benut. Voor 2020 is dat extra actueel. Niet alleen door de hiervoor in het kader van de cornacrisis gecreëerde extra vrije ruimte, maar ook doordat als gevolg van die crisis veel werkgevers niet alle vergoedingen en verstrekkingen hebben gedaan, die zij gewoonlijk doen.

De extra ruimte kan op vele manieren worden benut. De extra verhoging in 2020 (van 1,7% naar 3%) is onder andere bedoeld om ruimte te bieden voor vergoedingen of verstrekkingen die door de coronacrisis nodig zijn. Zo kan aan werknemers die gedwongen thuis werken bijvoorbeeld een (extra) vergoeding worden gegeven ter dekking van de kosten van hun thuiswerken.

Niet alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers hoeven onder de vrije ruimte te worden geplaatst om belastingvrij te zijn. Veel vergoedingen en verstrekkingen worden immers al niet belast omdat er een gerichte vrijstelling op van toepassing is of sprake is van een nihilwaardering.

Stappenplan

  1. Bepaal de hoogte van je vrije ruimte.
  2. Ga na welke vergoedingen en verstrekkingen tot nu toe zijn aangewezen voor de vrije ruimte.
  3. Ga na welke vergoedingen en verstrekkingen je de komende tijd verwacht aan te wijzen voor de vrije ruimte.
  4. Stel vast hoeveel vrije ruimte er in 2020, naar verwachting, onbenut blijft.
  5. Inventariseer de mogelijkheden voor benutting van deze ruimte.
  6. Doe deze vergoedingen of verstrekkingen uiterlijk op 31 december 2020.

Andere artikelen