Gratis overwerken na corona?

Gepubliceerd op: 7 april 2021

Door de coronacrisis zitten veel werknemers al lange tijd noodgedwongen thuis. Moeten zij de niet-gewerkte uren later inhalen door gratis over te werken?

Loondoorbetalingsverplichting

Minister Van ’t Woudt van Sociale zaken en Werkgelegenheid antwoordt op Kamervragen dat dit niet het geval is. Op de werkgever rust namelijk een loondoorbetalingsverplichting. Die houdt in dat het loon moet worden betaald, ook wanneer het werk (deels) niet is verricht.

Uiteraard moet de werknemer wel beschikbaar zijn voor het uitvoeren van het werk. Het risico dat dit als gevolg van de coronamaatregelen niet mogelijk is, is voor rekening van de werkgever. In beginsel kan de werknemer niet worden verplicht om de niet-gewerkte uren in te halen (of daarvoor vakantiedagen in te leveren).

CAO of arbeidsovereenkomst

Behalve wanneer in de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt. Er zijn CAO’s waarin bijvoorbeeld een jaarurensystematiek is afgesproken. Het is dan aan de CAO-partijen, dan wel aan werkgever en werknemer om samen uit maken hoe zij in de coronacrisis omgaan met deze afspraken. Als ze daar niet uitkomen, moet de rechter beslissen.

NOW

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Die regeling is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat werkgevers hun werknemers in dienst houden. Werkgevers ontvangen uit de NOW een subsidie die onder andere is bedoeld om de lonen door te betalen aan hun werknemers.

Maar de NOW stelt niet als voorwaarde voor de subsidie dat de werknemers minder of niet werken. Uiteraard kan die voorwaarde nu niet met terugwerkende kracht aan de regeling worden toegevoegd. De NOW wijzigt ook niet het arbeidsrecht. Naar het is uiteraard niet uitgesloten dat de rechter desgevraagd laat meewegen dat de werkgever NOW-subsidie heeft ontvangen.

Eén van de belangrijkste voorwaarden aan de NOW is dat de onderneming een omzetverlies lijdt. Dit omzet verlies hoeft niet te worden veroorzaakt door de coronacrisis. Ook bij andere oorzaken kan een beroep op de NOW-regeling worden gedaan.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.