Gezonde lunch belast met loonbelasting

Gepubliceerd op: 13 juli 2021

Een gezonde lunch valt, volgens de Rechtbank Den Haag, in het kader van de loonbelasting niet onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen.

Gezonde lunch

De werkgever die deze zaak bij de Rechtbank heeft aangespannen, biedt werknemers de gelegenheid om gratis te lunchen in het bedrijfsrestaurant. De lunchmaaltijden zijn afgestemd met een diëtiste. De maaltijden bevatten een minimum hoeveelheid groenten en er worden geen zout, suiker en e-nummers aan toegevoegd.

In een beleidsverklaring heeft de werkgever opgenomen dat gezonde voeding een cruciaal onderdeel is van zijn Arbobeleid. Artsen hebben verklaard dat de maaltijden passen binnen het preventie- en gezondheidsprogramma van de werkgever.

Loonbelasting

Een gratis lunch wordt in het kader van de loonbelasting gezien als loon in natura. De te belasten waarde bedraagt (in 2021) € 3,35 per maaltijd. Als de maaltijd duurder is, is het meerdere vrijgesteld, maar bij een goedkopere maaltijd wordt toch € 3,35 belast.

De werkgever had dit loonbestanddeel ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Maar in bezwaar stelt hij dat de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen van toepassing is.

De Rechtbank is van mening dat de Arbowet alleen ziet op verplichtingen die samenhangen met veiligheid en gezondheid bij het werk. Een maaltijd ziet op de gezondheid van de werknemer in het algemeen en valt daarom niet onder de verplichtingen uit de Arbowet. Daarbij is, volgens de rechtbank, ook van belang dat de loonbelasting een regeling kent voor de waardering van op de werkplek genuttigde maaltijden (het hiervoor genoemde bedrag van € 3,35).

Een vergelijking met een cursus stoppen met roken gaat, volgens de rechtbank, niet op. Die cursus heeft namelijk als doel om de werkplek rookvrij te houden en de werkgever is verplicht om daar voor te zorgen.

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Studiekostenbeding nietig

Rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat een werkgever geen beroep kan doen op het studiekostenbeding wanneer het een noodzakelijk opleiding betreft.

Pin It on Pinterest

Share This