Gezonde lunch belast met loonbelasting

Gepubliceerd op: 13 juli 2021

Een gezonde lunch valt, volgens de Rechtbank Den Haag, in het kader van de loonbelasting niet onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen.

Inmiddels heeft de Hoge Raad beslist dat de gerichte vrijstelling wel van toepassing is. Zie ons artikel Gezonde lunch toch gericht vrijgesteld.

Gezonde lunch

De werkgever die deze zaak bij de Rechtbank heeft aangespannen, biedt werknemers de gelegenheid om gratis te lunchen in het bedrijfsrestaurant. De lunchmaaltijden zijn afgestemd met een diëtiste. De maaltijden bevatten een minimum hoeveelheid groenten en er worden geen zout, suiker en e-nummers aan toegevoegd.

In een beleidsverklaring heeft de werkgever opgenomen dat gezonde voeding een cruciaal onderdeel is van zijn Arbobeleid. Artsen hebben verklaard dat de maaltijden passen binnen het preventie- en gezondheidsprogramma van de werkgever.

Loonbelasting

Een gratis lunch wordt in het kader van de loonbelasting gezien als loon in natura. De te belasten waarde bedraagt (in 2021) € 3,35 per maaltijd. Als de maaltijd duurder is, is het meerdere vrijgesteld, maar bij een goedkopere maaltijd wordt toch € 3,35 belast.

De werkgever had dit loonbestanddeel ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Maar in bezwaar stelt hij dat de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen van toepassing is.

De Rechtbank is van mening dat de Arbowet alleen ziet op verplichtingen die samenhangen met veiligheid en gezondheid bij het werk. Een maaltijd ziet op de gezondheid van de werknemer in het algemeen en valt daarom niet onder de verplichtingen uit de Arbowet. Daarbij is, volgens de rechtbank, ook van belang dat de loonbelasting een regeling kent voor de waardering van op de werkplek genuttigde maaltijden (het hiervoor genoemde bedrag van € 3,35).

Een vergelijking met een cursus stoppen met roken gaat, volgens de rechtbank, niet op. Die cursus heeft namelijk als doel om de werkplek rookvrij te houden en de werkgever is verplicht om daar voor te zorgen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.