Geanimeerde workshops “ZZP-er nieuwe stijl”

Gepubliceerd op: 30 november 2015

20151130_workshopZZP_VWGNijhof

> Wat betekent het afschaffen van de VAR voor u?
> Welke actie kunt of moet u ondernemen?
> Past zo’n goedgekeurde modelovereenkomst bij uw onderneming?
> Of moet u vóór 1 februari 2016 een eigen model ter goedkeuring voorleggen aan de fiscus?
> Welke andere mogelijkheden zijn er voor uw flexibele schil?
> Welke impact hebben deze oplossingen op het rendement van uw bedrijf?

Deze vragen zijn bediscussieerd met de deelnemers aan de geanimeerde workshops “ZZP-er nieuwe stijl“, die VWGNijhof op 24 en 26 november organiseerde in samenwerking met 2BW Advocaten. De conclusie van alle deelnemers was dat de aanstaande transitie van VAR naar goedgekeurde overeenkomst in de praktijk een zeer forse impact zal hebben. Ons advies is dat ondernemers er verstandig aan doen om niet achterover te leunen, maar actief moeten inventariseren welke impact een en ander heeft op hun onderneming en daarop zo nodig actie moeten ondernemen.

In ons artikel Transitieplan VAR – goedgekeurde overeenkomst schetsten wij de status van het wetsvoorstel waarmee de VAR wordt afgeschaft. Vorige week heeft de Commissie Financiën van de Eerste Kamer in een brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met een kopie aan de Staatssecretaris van Financiën) verzocht om uitvoering van een vanuit de Tweede Kamer ingediende motie. Die motie houdt in dat het Kabinet wordt verzocht om een inhoudelijke reactie te formuleren op rapport IBO ZZP. Welk gevolg deze brief heeft voor de voortgang van de transitie van VAR naar goedgekeurde overeenkomst is niet duidelijk. Vooralsnog blijft de beoogde datum voor afschaffing van de VAR: 1 april 2016.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.