Gaat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verdwijnen?

Gepubliceerd op: 14 juli 2021

Dat lijkt wel logisch, gezien de recent gepubliceerde resultaten van een onderzoek naar deze vrijstelling.

Jubelton

De vrijstelling is in 2017 structureel ingevoerd en bedroeg in dat jaar € 100.000. Op basis van dit bedrag heeft de vrijstelling de bijnaam “jubelton” gekregen. In 2021 bedraagt de vrijstelling, door indexering: € 105.302.

De vrijstelling is van toepassing op schenkingen aan personen die 18 jaar of ouder, maar nog geen 40 jaar oud zijn. De schenking moet worden gebruikt voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de fiscale eigen woning of voor de aflossing van de fiscale eigen woningschuld.

Doel

Met de vrijstelling worden twee doelen nagestreefd. Enerzijds is de bedoeling dat het totaal van de eigen woningschulden vermindert. En anderzijds zou de vrijstelling moeten bijdragen aan de vermindering van de “onderwaterhypotheken” (dat zijn situaties waarin de lening hoger is dan de waarde van de woning die er mee is gefinancierd).

Uit het onderzoek blijkt dat met de vrijstelling beide doelen niet worden gerealiseerd. De totale hypotheekschuld is sinds 2019 alleen maar toegenomen, uiteraard veroorzaakt door de (fors) gestegen prijzen van woningen. Onderwaterhypotheken bestaan nagenoeg niet meer. Dat komt echter niet door de schenkingsvrijstelling, maar doordat de woningprijzen zijn gestegen.

Dat de vrijstelling vooral is gebruikt door de vermogenden is uiteraard geen verrassing. Net als de vaststelling dat de schenkingen vooral terecht komen bij die huiseigenaren die deze financiële steun het minst nodig hebben. Maar de door de vrijstelling ontstane vermogensongelijkheid zou wel eens een extra reden zijn voor afschaffing.

Ga jubelen!

Het advies aan diegenen die van de vrijstelling gebruik kunnen en willen maken, ligt voor de hand: regel de schenking in 2021 (indien aan de voorwaarden kan worden voldaan).

Of de afschaffing onderdeel is van de belastingplannen voor 2022, weten we uiteraard nog niet. Helder is wel dat het Kabinet de vrijstelling niet zal verruimen. In een motie in de Eerste Kamer is verzocht om dit te onderzoeken.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.