Fiscale aftrek monumenten wordt subsidie

Gepubliceerd op: 28 juni 2018

In 2016 schreven we over het voornemen om de fiscale monumentenaftrek om te vormen naar een subsidie. De in afwachting van een definitieve regeling voor de jaren 2017 en 2018 aangekondigde tijdelijke regeling ging uiteindelijk niet door.

Tot en met 2018 is de fiscale monumentenaftrek nog van kracht. In de notitie Erfgoed telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving kondigt het Kabinet nu aan dat de fiscale monumentenaftrek per 1 januari 2019 wordt afgeschaft.

Monumentenaftrek

De monumentenaftrek richt zich op particuliere eigenaren van monumenten, die worden bewoond, zoals kerkgebouwen, vestingwerken, molens, boerderijen en dergelijke. De fiscale aftrek wordt door de eigenaar van het monument geëffectueerd in de aangifte inkomstenbelasting.

De bedoeling van de aftrek is compensatie voor de kosten in verband met het behoud van de monumentale waarden. Maar de Belastingdienst beschikt niet over de kennis die nodig is om te beoordelen of het herstel of het onderhoud van het monument op de juiste manier is uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat bij 40% van de beoordeelde dossiers gemiddeld 25% van de aftrek is gegaan naar onderdelen die niet-monument gerelateerd zijn (zoals bijvoorbeeld verwarmings- en elektrische installaties).

Subsidie

Het Kabinet erkent wel de noodzaak om particuliere eigenaren van monumenten te blijven ondersteunen. Daarom wordt voor alle eigenaren van rijksmonumenten een nieuwe subsidieregeling ingevoerd. In deze regeling kunnen zij maximaal 35% subsidie krijgen als compensatie van voor het monumentenpand gemaakte instandhoudingskosten.

De concrete invulling van de subsidie(voorwaarden) volgt nog. Als er in een jaar van het budget voor deze subsidie geld overblijft, wordt dat toegevoegd aan het potje voor het volgende jaar.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.