Monumenten- en scholingsaftrek toch niet afgeschaft

Gepubliceerd op: 10 november 2016

20161103_monument_subsidie_vwgnijhof

In ons artikel Aftrek monumentenpanden afgeschaft berichtten wij u van het afschaffen van de fiscale monumentenaftrek per 1 januari 2017. In het artikel Monumentenpanden na 2016 beschreven we de tijdelijke subsidieregeling die voor de jaren 2017 en 2018 zou gelden in plaats van de monumentenaftrek.

Op 9 november 2016 laat Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Kamer weten dat de afschaffing van de aftrek niet doorgaat. Zij verzoekt de Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden, waardoor in elk geval in 2017 (maar waarschijnlijk ook in 2018) de fiscale aftrekpost nog geldend kan worden gemaakt. In 2018 vindt namelijk de reeds aangekondigde evaluatie van de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) plaats en naar aanleiding daarvan wordt wellicht ingaande 2019 een nieuwe regeling ingevoerd voor alle rijksmonumenten.

Ook de afschaffing van de scholingsaftrek gaat als gevolg van het aanhouden van het wetsvoorstel vooralsnog niet door.

Andere artikelen