Expirerende lijfrenteverzekering

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Tot een jaar of 20 geleden was een veel gehoorde vraag in de laatste maanden van een jaar: “Moet ik nog een koopsompolis afsluiten”. De looptijd van veel van deze polissen is inmiddels verstreken. Dat betekent dat keuzes moeten worden gemaakt.

Koopsompolis

Een koopsompolis is een lijfrenteverzekering, waar in plaats van (jaarlijkse) premies een eenmalige koopsom werd gestort. Onder het fiscale regime tot en met 1991 konden jaarlijks forse koopsommen van het belastbare inkomen worden afgetrokken. In latere jaren waren de aftrekbare bedragen wat lager, maar ze waren nog steeds best de moeite waard.

Doordat de premies aftrekbaar waren, worden de uitkeringen uiteraard belast met inkomstenbelasting. En als voor een eenmalige uitkering (afkoop) wordt gekozen, kan bovenop de belasting revisierente zijn verschuldigd (20% van de afkoopsom).

Lijfrenteclausule

De verzekeringen van voor 1992 zijn vaak een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Dat betekent dat bij expiratie voor het in de polis gespaarde kapitaal een lijfrenteverzekering moet worden aangekocht.

De keuze wat voor lijfrente wordt aangekocht, moet uiterlijk zijn gemaakt in het jaar volgend op het jaar van expiratie (voor een polis die in 2020 is geëxpireerd, moet de keuze uiterlijk 31 december 2021 zijn gemaakt). Als de lijfrente is geëxpireerd door een overlijden, is de termijn waarbinnen de keuze moet zijn gemaakt een jaartje langer.

Ruime keuze

Met name met de hele oude lijfrentepolissen, die nog in aanmerking komen voor de overgangsregelingen, zijn de keuzemogelijkheden ruim. Bij een afkoop van een dergelijke polis is in het algemeen geen revisierente verschuldigd. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de uitkeringen ten goede te laten komen aan kinderen (let op de schenkbelasting).

Soms is het ook mogelijk om de polis niet te laten uitkeren, maar met de polis door te beleggen. Of dat interessant kan zijn, hangt af van je persoonlijke financiële plannen.

Voor jongere polissen gelden strengere fiscale regels, waardoor de keuzes beperkter zijn.

Uitvogelen

Het is door de verschillende fiscale regimes, die voor lijfrenten van kracht zijn geweest, vaak best lastig om uit te vogelen welke mogelijkheden je met een expirerende polis precies hebt.

Wij helpen je daarbij graag. Daarvoor hebben we uiteraard de polis(sen) nodig (bij voorkeur ook de polis die is afgegeven toen de verzekering werd afgesloten).

Andere artikelen